Srpen 11 2010

Betonářská výztuž: Tipy a rady

Tagged Under : , , , , , , , , ,

Každý kdo někdy něco betonoval se jistě setkal s pojmem betonářská ocel. Nebo možná často používanou variantou armatura. Pro zvýšení pevnosti, ale hlavně pružnosti betonu je nezbytné využití právě výztuže. Jedná se o poměrně složitou problematiku, kterou se zabývají statici. Narhnout správnou výztuž je opravdu věcí odborníka. Tento článek si neklade za cíl naučit někoho jak si navrhnout výztuž betonu nebo cokoliv podobného. Jedná se o soubor rad, na co si dát pozor při armování betonů, které musí vždy proběhnout dle projektové dokumentace zrpacované autorizovanou osobou.

Zadání musí být přesné

Když něco betonujete, máte v dokumentaci nějak stanovenou výztuž. Buďto obecně nějakým základním popisem – například kari síť, oka 150 x 150 mm tloušťka drátu 6,0 mm s přesahem minimálně 30 cm. Pak víte, že máte použít jednu konrétní kari síť a při kladení kari sítí vedle sebe musí být daný nějaký přesah. Toto je slovní popis, ze kterého je vše zřejmé. Může být i popis trošku složitější: armatura základových pasů se bude sestávat ze 4 ks prutů průměru 8,0 mm s třmínky tl. 4 mm o rozměru 200 x 800 mm, kladených po 400 mm. Přesah výztuže minimálně 65 cm. I z tohoto se dá bez problému vycházet. Člověk musí akorát vědět, že třmínek je do obdélníkového tvaru ohnutý prut. Rozměr třmínku navíc přesně určuje velikost armovacího koše (hotové armatury), protože zmíněné 4 pruty se vkládají do rohu třmínků. No a pokud je určeno překrytí 65 cm, pak je zřejmé, že při nadpojování prutů musí být takový přesah.

A nejdetailnější variantou jsou armovací výkresy. Ty naprosto detailně popíší veškerou výztuž. Zpravidla bývají barevné, aby byla rozlišena výztuž od konstrukcí a obsahují mnoho řezů.

Proč o tom takhle píši. Chci zdůraznit, že při armování musí být zadání od projektanta, případně od statika naprosto přesné a nezaměnitelné. Pokud nebudete vy nebo prováděcí firma schopna do nejmenšího detailu pochopit všechny prvky výztuže, musí je projektant nebo statik upřesnit a klidně i na místě stavby vysvětlit. V žádném případě není možné si nic domýšlet.

Žádné změny bez konzultace

Je paradoxní, že přestože navrhování výztuže provádí jen opravdu pár autorizovaných statiků, není to vždy exaktně jednotný postup. To co navrhne jeden statik, může jiný statik považovat za přehnaněn naddimenzované nebo naopak. Na druhou stranu každá stavba je specifická a jen ten, kdo pro ni navrhuje statiku může znát všechny detaily (typicky může majitel – investor požadovat navržení statiky základů tak, aby do budoucna mohl přistavit ještě jedno patro. Statik, který to zpracovává to ví a základy naddimenzuje, jiný statik, který by to jen viděl by měl pocit, že na daný počet pater je to až moc).

Píši to proto, že zasahovat do dokumentace statike je zásadně vyloučeno. Stokrát na stavbě uslyšíte od kdekoho, jak máte předimenzované armatury, že se vás snaží někdo natáhnout apod. Oblíbené jsou vyjádření „Už jsem to dělal stokrát a vždycky to stačilo takhle, tak proč by to stačit nemělo“. Nenechte se ovlivnit. Statik nemá žádný zájem na tom, abyste utratili víc peněz za železo. Ale je ten, kdo dává svůj podpis a riskuje svůj osud. On je doživotně zodpovědný za to, co navrhl. Proto se dokumentace držte přesně a bez vyjímek. A máte-li pocit, že je možné něco změnit nebo provede změnu jinde o které se domníváte, že by mohla mít vliv na statiku, pak ihned vše konzultujte se statikem – autorem výkresů.

Naopak, pokud uděláte jakoukoliv změnu směrem k zatížení nebo většímu namáhání konstrukcí – například změna materiálů za těžší, přerušení konstrukce kvůli nějakému prostupu, pak v takovém případě statika volat musíte.

Dobrá rada

Rád bych poskytnul několik stručných rad, které by měly být jakýmsi závěrem předchozí úvahy

  • žádné změny bez konzultace se statikem
  • při změně konstrukcí nebo materiálů, u kterých je jen malé podezření, že by mohli zasáhnout do statiky, ihned kontaktujte statika
  • vše řešte s důrazem na detail (telefonická konzultace je sice rychlá, ale prohlídka na místě stavby je nenahraditelná)
  • používejte jen ověřené materiály (žádné rezivé a pokroucené pruty z kovošrotu) – optimální je zvolit nějakého významného dodavatele – například Ferona.
  • vše kontrolujte, nevěřte nikomu – jde o váš dům a vaši bezpečnost
  • před betonování vždy zavolejte statika, ať se dostaví na stavbu a formou zápisu do stavebního deníku převezme armatury od prováděcí firmy. Takto máte naprostou jistotu. Tento postup volte, i když armatury provádíte sám
  • dbejte na dostatečné krytí armatury – vzdálenost armatury od bednění, či terénu musí být minimálně 20mm nebo i víc (často je to uvedeno statikem ve výkresech). Armatura, která vyléze z betonu je k ničemu
  • trvejte na tom, aby se při betonování používal vibrátor. Jen armatura, která je dokonale obalena betonem má smysl.
  • při každém sebemenším problému okamžitě volejte statika. Například když při odbednění vylézá armatura nebo když se objeví hnízda čili kaverny anebo při jakémkoliv poškození či deformaci betonu. Neexistuje žádná řešení typu, že to někdo zamázne tmelem. Takové defekty se opravují speciálními hmotami, které může navrhnout jen statik
  • nepodceňujte aramtury a betony – nejsou sice vidět, ani vám chyby nemusí nijak přímo ovlivňovat život, ale v konečném důsledku není nic důležitějšího na stavbě domu – jde o bezpečí a život váš i vašich blízkých

Související články

Make a Comment