Červen 24 2010

Betonová dlažba – jak si vybrat a další rady

Tagged Under : , , , , , , , , , , , ,

Možná název betonová dlažba zní příliš obyčejně nebo surově, ale v podstatě se jedná o typ dlažby, kterou běžně známe pod pojmem zámková dlažba. Pojem zámková dlažba sice vzniknul pro dlažbu, která se spojuje skrze zámky (nemá tedy nic společného se zámky jakožto šlechtickými sídli). Dnes běžně dodávaná a prodávána betonová dlažba se na zámky nespojuje, přesto se vžil tento obecný název a každý vám bude rozumět, když budete hovořit o zámkové dlažbě.

Typy betonových dlažeb

Rozdělení je složité a většinou si toto rozdělení řeší výrobci individuálně. Ale pro představu nabídne následující dělení:

Vibrolisovaná plošná dlažba

Vibrolisovaná dlažba je dlažba, při jejíž výrobě je beton lisován a zavibrován současně. Cílem tohoto procesu je eliminovat dutiny uvnitř dlažby a tím pádem významně zvýšit její kvalitu. Betonová dlažba podléhá opotřebení a tento proces opotřebení omezuje. V podstatě všichni významní výrobci dnes už jinak betonovou dlažbu nevyrábí. Dlažby dále můžeme dělit:

Broušeno-tryskaná dlažba

Tato dlažba se vyznačuje povrchem, který tvoří betonová směs drobných jednobarevných i vícebarevných kamenných drtí. Následně se povrch těchto dlaždic upravuje do rovné a hladké plochy. Poté se tato vrstva tryská. Tím vzniká konečný jemně zdrsněný vzhled. Tak se jednak zvýši protiskluznost dlažby a zachová se efektní vzhled kameniva.

Příklady této dlažby:
Presbeton Karina
Presbeton Linda
Presbeton Bianca
Presbeton Pamela
Presbeton Rachel
Presbeton Vivian
Presbeton Nora
Best – platen broušený
AZ Beton – plošná hladká

Vymývaná dlažba

Principem je vymytí jemného kameniva z povrchu dlažby při výrobě. Tím zůstanou jen vystupující kamínky z betonu. Zásadně se používají říční oblázky. Jednotlivý výrobci nabízení velmi rozmanité kombinace kameniva. Jednak co se velikosti kamínků týká, tak zejména v barevnosti – od světlých odstínů přes pastelové barvy až po téměř černé dlažby.

Příkladem:
Presbeton Grena
Presbeton Gita
Presbeton Gabriela
Presbeton Žanete
Presbeton Beata
Presbeton Kristýna
Presbeton Veronika
Presbeton Karolína
Presbeton Simona
Best – platen vymývaný
AZ Beton vymývaná dlažba

Tryskaná a reliéfní dlažba

Jako další desénovou variantou jsou tryskané dlažby. Tryskání je proces, kterým se zajistí souvislá jemně zdrsnělá plocha na povrchu dlažby. Tímto jemným tryskání se zároveň zachovává původní vzhled kameniva. Tryskání vytváří celistvý jakoby sametový povrch. Tímto technologický postupem se zároveň zvyšuje i prostiskluznost dlažeb. Do této kategorie patří i reliéfní dlažba. Tato se vyznačuje nerovným povrchem, který je mírně „zvlněn“ a to tak aby dlažba působila více organicky – až by mohla připomínat kámen. Nebo naopak součástí reliéfu jsou pravidelné tvary – rýhy, které dále opticky dělí plošnou dlažbu.

Příklady dlažby:
Presbeton Tina
Presbeton Tamara
Presbeton Rita – travertin
Presbeton Taťána
Best – platen, povrch tryskaný
Best – platen, Robero
Best – platen, Rubio
AZ Beton – mozaika

Hladká dlažba

Hladká dlažba je nejjednodušší variantou. Povrch je hladký a nijak dál neupravovaný. Dlažba je významně použitelná u obchodních domů, případně na cyklostezkách. Ale vzhledem k tomu, že je v poslední době velká barevná rozmanitost je použitelná i u rodinných domů. Pro toho, kdo má rád jednoduchost je to jistě zajímavé řešení.

Příklady:
Presbeton BF hladká bez fazety
Presbeton SF hladká s fazetou
Best – platen, Standard
AZ Beton – plošná vibrolisovaná hladká

Broušená dlažba

Broušením se zajistí vysokého lesku a zároveň se odhalí barva a struktura použitých kamínků. Tento typ dlažby je exkluzivní variantou ale bez protiskluzových vlastností.

Příklady:
Presbeton Karina
Presbeton Linda
Presbeton Bianca
Presbeton Pamela
Presbeton Rachel
Presbeton Vivian
Presbeton Nora

Speciální plošná dlažba

Do speciálních dlažeb řadíme dlažby, které jsou výjimečné tvarem nebo povrchem a nepatří do výše uvedených kategorií.

Příklady:
Presbeton Kobe – malé dlažební kameny nepravidelných tvarů – imitace žulové dlažby
Presbeton Dakar – velké dlažební tvary
Presbeton Riga – speciální litá dlažba s příjemně reliéfním povrchem
Presbeton Roto  – dlažba imitující trhaný beton
Presbeton Luti – dlažba s vlnitým obrysem
Presbeton Ruvido – litá dlažba imitující vápenec
Presbeton Detra – nevšední dlažba, jejíž povrch je tvořen plochými valouny
Presbeton Soleta – různorodě tvarovaná dlažba, která umožňuje vydláždit plochu se zajímavým okrajem
Presbeton Lima – imitace léty ohlazené a ochozené kamenné desky
Presbeton Bark – imitace dřevěného povrchu

Zámková dlažba

Jedná se o klasickou dlažbu se zámky, které se dodává v mnoha tvarech a variantách. Samozřejmostí je i barevná rozmanitost a dodávka různých doplňkových variant (poloviční kostky apod.)

Zde je přehled:
Presbeton Vela
Presbeton Magnoli
Presbeton H-profil
Presbeton Uni-dekor
Presbeton Parolin
Presbeton Uni-markant
Best Archia
Best Base
Best Beaton
Best Dueto
Best Elegia
Best Esmero
Best Forum
Best Graso
Best Harmony
Best Karo
Best Klasiko
Best Korzo
Best Kroso
Best Legenda
Best Mozaik
Best Salma
Best Terna
Best Uriko
Best Valea
Best Vega
AZ Beton Behaton
AZ Beton Brandeburger
AZ Beton Holand
AZ Beton Holand history
AZ Beton Kostka
AZ Beton Kostka variant
AZ Beton Mozaika
AZ Beton Multidekor
AZ Beton Promenáda
AZ Beton Rochuz
AZ Beton Rochuz History
AZ Beton Rondo
AZ Beton Uni
AZ Beton Unidekor
AZ Beton Vlnka

Skladebná dlažba

Skladebnou dlažbou se rozumí v podstatě obdoba zámkové dlažby ale bez zámků. Tj. neskládá se tak přesně k sobě. Většinou se jedná o dlažbu méně pravidelných tvarů, která naopak vytváří velmi přirozené povrchy.

Příklady:
Presbeton Korado
Presbeton Tres
Presbeton Brenda
Presbeton Magik
Presbeton Algorit
Presbeton Granit
Presbeton Rubik
Presbeton Holland
Presbeton Historik
Presbeton Vektorit
Presbeton Cidlit
Presbeton Gotik
Presbeton Quatro
Presbeton Sekona
Presbeton Visio
Presbeton Rhomben
Presbeton Hakl
Presbeton Kolos

Dlažba pro nevidomé

Tento typ dlažby si vyžádala moderní doba. Jedná se o klasickou zámkovou dlažbu, která má povrch upravený dle norem tak, aby byl jednoduše rozeznatelný pro nevidomé. Je to varianta některých řad zámkových dlažeb (Presbeton Holland SLP nebo Best Beaton pro nevidomé nebo Best klasiko pro nevidomé AZ Beton Behaton slepecká)

Zatravňovací dlažba

Posledním typem dlažby v našem přehledu je zatravňovací dlažba. Jedná se o typ dlažby, který nepokrývá sto procent povrchu a umožňuje prostup trávy. Je to dlažba velmi vhodná tam, kde realizátor nechce vytvořit souvislé betonové plochy, ale chce je oživit i prorůstající trávou. Na druhou stranu se nemůže jednat o velmi zatížené plochy, protože v takovém případě by stejně tráva nerostla.

Příklady:
Presbeton Hydroset
Presbeton Hydrostar
Presbeton Hydronet
Presbeton TBX
AZ Beton prorůstací dlažba

Z výše uvedeného je vidět, že nabídka dlažeb je velmi široká a měla by vyhovět snad všem požadavkům.

Související články

Make a Comment