Srpen 15 2010

Jaké pálené cihly? Porotherm nebo Heluz nebo Tondach?

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pokud jste si zvolili pálené cihly na váš dům, pak vás čeká ještě další rozhodnutí. Jakou značku si zvolit? Možná vám to připadne jasné – zvolíte Porotherm. Je to systém, který má nejdelší tradici, prodávají ho všude a všichni ho znají. Ale dnes už má Porotherm své konkurenty a byla by škoda neprovést toto srovnání. Jako hlavního konkurenta lze rozhodně uvést Heluz a jeho systém Supertherm. Ale jsou zde i další výrobci Tondach a systém Keratherm.

Po základním srovnání šíře sortimentu dospějeme ke zjištění, že nejširší sortiment má Porotherm, na druhé místě je Heluz Supertherm a Tondach Keratherm má sortiment nejužší.

Samozřejmě samotná šíře sortimentu není všechno. Pro obecné použití stačí jen několik variant cihel. Proto by se dalo říci, že v tomto ohledu se dá šíře sortimentu Porotherm a Heluz Supertherm považovat za stejnou.

Abychom mohli srovnání provést komplexně a přehledně, musíme si stanovit nějaký klíč. Pro jednoduchost a přehlednost zvolím srovnání podle tloušťky cihel: 49-50 cm, 44 cm, 38-40 cm a 36,5 cm. Nebudeme srovnávat vnitřní nosné zdivo nebo příčky, neboť pro stavbu je zásadní obvodové zdivo, jehož tepelně izolační vlastnosti předurčí celkovou tepelnou odolnost domu. Celý sortiment můžeme srovnat v některém z dalších článků.

Zdivo tloušťky 49 – 50 cm

V této kategorii nabízí Porotherm zdivo Porotherm Hi, Porotherm Hi Profi a Porotherm Hi Profi Dryfix tloušťky 50 cm.

Heluz Supertherm nabízí Heluz Family broušená tloušťky 50 cm nebo Heluz Thermo Sti broušená tloušťky 49 cm, Thermo Sti tloušťky 49 cm.

Tondach Keratherm v této kategorii svého zástupce nemá.

Uvedené systémy je třeba rozdělit do dvou podkategorií – broušené cihly a klasické cihly.

Klasické nebroušené cihly

Heluz Thermo Sti 49 nabízí součinitel prostupu tepla 0,24 naproti tomu Porotherm 50 Hi nabízí hodnotu 0,18.

Heluz Thermo Sti 49 nabízí 3 další varianty cihel – krajovou, poloviční a nízkou, kdežto Porotherm 50 Hi jen variantu poloviční cihly.

Přesto díky výrazně lepším tepelným vlatnostem je Porotherm 50 Hi lepší cihlou.

Broušené cihly

Porotherm nabízí dvě varianty broušených cihel Porotherm 50 Hi Profi a Porotherm 50 Hi Profi Dryfix. Všechny broušené cihly od Porotherm nesou označení Profi. Zdí s na tenkovrstvou maltu. Systémy označené jako Profi Dryfix jsou taktéž broušené, ale zdí se na PU pěnu.

Heluz nabízí Heluz Family 50 broušená a Heluz Therm Sti 49 broušená.

Porotherm 50 Hi Profi (i Dryfix) vykazjí hodnotu součinitele prostupu tepla 0,17 a Heluz 50 Family broušená 0,16 a Heluz Thermo Sti 49 broušená 0,19.

Ze třech uvedených cihel vede Heluz 50 Family těsně před Porothermem 50 Hi Profi (Dryfix) a mírně zaostává Heluz Thermo Sti 49 broušená. Rozdíl není tak velký jako u nebroušených variant, ale přeci trochu mají navrch cihly Heluz.

Co se týká variant, tak 3 varianty krajovou, poloviční a nízkou nabízí Heluz Thermo Sti 49. Heluz Family 50 a Porotherm 50 Hi Profi (Dryfix) nabízí jen poloviční variantu.

Cihly jsou tedy srovnatelné s mírně lepším vlasntostmi u výrobku Heluz Family 50 broušená.

Zdivo tloušťky 44 cm

Narozdíl od první kategorie, je zdivo této tloušťky obvyklejší. Tomu odpovídá i nabídka jednotlivých výrobců.

Klasické nebroušené zdivo

Porotherm nabízí:

Heluz Supertherm nabízí:

Keratherm nabízí:

 • Keratherm 44 P+D

Nejširší nabídku má Supertherm a nejslabší Keratherm. Pokud bychom měli cihly seřadit dle jejich tepelně izolačních vlastností, tj. podle součinitele prostupu tepla U, pak by to vypadalot takhle:

 1. Porotherm 44 EKO+, U=0,22
 2. Heluz Thermo Sti 44, U=0,26
 3. Keratherm 44 P+D, U=0,27
 4. Porotherm 44 P+D, U=0,28
 5. Heluz Pus 44, U=0,31
 6. Porotherm 44 P+D, P15, U=0,33
 7. Heluz P15 44, U=0,38

Nejlepší cihlou z hlediska tepelných vlastností je Porotherm EKO+, který ostatní výrazně předstihl. Ostatní cihly jsou více méně vyrovnané. Kerathem tvoří jakýsi průměr mezi těmito výrobci. Heluz nabízí druhou nejlepší cihlu, ale zároveň má i cihlu s nejhoršími vlastnostmi.

Při srovnán pevností cihel, dojdeme k závěru, že Tondach Keratherm má jen jednu variantu, která má pevnost 10 MPa. Heluz nabízí tři varianty 8, 10 a 15 MPa. Přičemž 15 MPa má pouze Heluz P15 a je to na úkor tepelných vlasností. Kdežto Porotherm nabízí varianty 8, 10 a 15 MPa u cihly Porotherm P+D, kde pevnost má vliv na součinitel prostupu tepla, který se pohybuje od 0,28 do 0,33. Přesto hodnota u P15 (0,33) je lepší než u Heluz P15 (0,38). Cihly Porotherm EKO+ jsou nabízeny pouze v pevnosti 6 MPa nebo 8 MPa.

Z toho vyplývá, že je nepřímá úměra mezi pevností a tepelnými vlastnostmi. V cihlách s největší pevností má navrch Porotherm. Keratherm je průměr. Naopak nejlepší vlastnosti cihly Porotherm EKO+ jsou na úkor pevnosti.

Co se týká různých variant cihel, tak zde jednoznačně vede Heluz. Nabízí mimo klasických variant krajová, poloviční a rohová další varianty: rohová s maltovací kapsou, poloviční k oknům a dveřím, nízká, cihla rohová 135, základní rohová tvarovka. Porotherm nabízí klasický výběr poloviční, koncová a rohová u Porotherm P+D ještě nízká.  Keratherm nabízí poloviční a rohová.

Ve variabilitě je tedy Heluz suverénně na prvním místě. Tento parametr může být důležitý pro toho, kdo má ve své stavbě tupé úhly, které Heluz umí vytvořit díky rohovým tvárnicím pod úhlem 135.

Celkově v této kategorii těžko hledat jendoznačného vítěze. V tepelných vlastnostech Porotherm, v pevnosti a tepelných vlastnostech opět Porotherm. V šíři nabídky a variabilitě Heluz.

Broušené cihly

Porotherm nabízí:

 • Porotherm 44 EKO+ Profi
 • Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix
 • Porotherm 44 Profi
 • Porotherm 44 Profi Dryfix

Heluz Supertherm nabízí:

 • Heluz Thermo Sti 44 broušená
 • Heluz  Plus 44 broušená
 • Heluz P15 44 broušená

Keratherm nabízí:

 • Keratherm 44 B

Mezi broušenými cihlami má největší nabídku pro změnu Porotherm, těsně následovaný Heluzem a na posledním místě je jen s jednou variantou Keratherm. I když šíře variant je taky zkreslující – u Porotheremu se jedná v podstatě jen o dva typy cihel, jen jedny se zdí na tenkovrstvou maltu (profi) a druhé na PU pěnu (profi Dryfix). U Heluzu je opět jedna z variant, jen varianta s vysokou pevností P15, což Porotherm obsahuje v základní nabídce.

Opět seřadíme cihly dle součinitele prostupu tepla U.

 1. Heluz Thermo Sti 44 broušená, U=0,21
 2. Porotherm 44 EKO+ Profi, U=0,22
 3. Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix, U=0,22
 4. Heluz Pus 44 broušená, U=0,26
 5. Keratherm 44 B, U=0,27
 6. Porotherm 44 Profi, U=0,28
 7. Porotherm 44 Profi Dryfix, U=0,28
 8. Heluz P15 44 broušená, U=0,32

Zdá se, že v broušených cihlách má Heluz vždy o něco navrch před Porothermem. Navíc v této kategorii je i Keratherm 44 B mírně lepší než Porotherm 44 Profi. Samozřejmě je třeba brát s rezervou rozdíl o 0,01 hodnoty součinitele prostupu tepla, ale pro srovnání a určení pořadí to samozřejmě důležité je.

Nejhorší je opět pevná varianta Heluz P15, Porotherm pak nabízí stejně pevnou cihlu Porotherm 44 Profi (Dryfix), která má výrazně lepší vlastnosti. Takže potřebujete-li pevné zdivo, pak je Porotherm jednoznačnou volbou.

V případě variability se jedná o stejný případ jako u nebroušených cihel. Heluz nabízí nejvíce variant: cihla krajová, krajová poloviční k oknům a dveřím, rohová, rohová s maltovací kapsou, poloviční, nízká, rohová R135 a základní rohová tvarovka. Umí tak vytvořit opět tupé úhly a pokud tohle vyžadujete, je pro vás Heluz jasným vítězem kategorie.

Pro doplnění Porotherm nabízí klasické varianty: koncová, poloviční, nízká a rohová. Keratherm jen poloviční a rohová.

Zdivo tloušťky 38 – 40 cm

V této kategorii opět narazíme na mnoho variant výrobců. Tato tloušťka obvodového zdiva je pravděpodobně nejpoužávanější u všech novostaveb.

Klasické nebroušené zdivo

Porotherm nabízí:

 • Porotherm 40 P+D
 • Porotherm 40 EKO+

Heluz Supertherm nabízí:

 • Heluz Sti 40
 • Heluz Plus 40
 • Heluz P15 40
 • Heluz Sti 38
 • Heluz Plus 38
 • Heluz P15 38

Keratherm nabízí:

 • Keratherm 38 P+D

Opět se potvrzuje, že Keratherm má nejužší sortiment. Heluz se již opakovaně dostává na první místo v šíři nabídky. V této kategorii je to dáno zejména tím, že Porotherm ve svém sortimentu naprosto absentuje tloušťku zdiv 38 cm. Možná je strategii firmy, že má-li zdivo tloušťky 40 cm, je zbytečné vyrábět zdivo jen o 2 cm menší. Ale pravda je taková, že mnoho stavebníků má například omezné možnosti z hlediska prostoru, mají daný maximální obvod stavby a každý centimetr prostoru je pro ně důležité. Tak či onak opticky je nabídka Heluzu daleko suverénnější.

Srovnání dle součinitele tepelného prostupu:

 1. Porotherm 40 EKO+, U=0,24
 2. Heluz  Sti 40, U=0,29
 3. Heluz  Sti 38, U=0,30
 4. Keratherm 38 P+D, U=0,31
 5. Porotherm 40 P+D, U=0,31
 6. Heluz Pus 40, U=0,34
 7. Porotherm P+D, P15, U=0,36
 8. Heluz Pus 38, U=0,36
 9. Heluz P15 40, U=0,41
 10. Heluz P15 38, U=0,43

Celkově nejlepší vlastnosti má cihla Porotherm 40 EKO+, která poměrně výrazně předstihla druhou v pořadí Heluz Sti 40. Samozřejmě zase na úkor pevnosti, kdy maximální pevnost v tlaku u Porotherm 40 EKO+ je 8Mpa, kdež u Heluz Sti 40 může být i 10 MPa. Při srovnávání cihel s pevností 10MPa je na tom nejlépe Heluz Sti 40 a je překvapivé, jak málo zaostává Heluz Sti 38. Zde se potvrzují výše napsaná slova o tom, že když někdo potřebuje šetřit s místem, pak je tato alternativa na místě. Typický zástupce Porotherm 40 P+D je průměrný a je zajímavé, že Keratherm 38 P+D vykazuje stejné vlastnosti, přestože je o 2 cm užší. Z pevných cihel s pevností v tlaku P15 vede Porotherm 40 P+D. Heluz, který nabízí dvě varianty tloušťku 38 a 40 cm je na tom podstatně hůř.

Ve variabilitě platí to, co již u ostatních velikostí – Heluz nabízí jevíce variant: krajová k oknům, poloviční k oknům, rohová, rohová s maltovací kapsou, poloviční, nízká. Oproti větším tloušťkám chybí rohové cihly pro tvorbu tupých úhlů. Proto pokud uvažujete o takovém lomení obvodových zdí, je vhodné zvažovat zdivo Heluz tloušťky 44 cm. V tloušťce 38-40 cm je variabilita více méně srovnatelná s Porotherm, ten nabízí: polovičná, krajová, rohová a nízká. Keratherm svoji nabídku variant ještě více zúžil na cihlu poloviční.

Broušené cihly

Porotherm nabízí:

 • Porotherm 40 EKO+ Profi
 • Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix
 • Porotherm 40 Profi
 • Porotherm 40 Profi Dryfix

Heluz Supertherm nabízí:

 • Heluz  Sti 40 broušená
 • Heluz  Plus 40 broušená
 • Heluz P15 40 broušená
 • Heluz Family 38 broušená
 • Heluz  Sti 38 broušená
 • Heluz  Plus 38 broušená
 • Heluz P15 38 broušená

Keratherm nabízí:

 • Keratherm 38 B

I přes dvě různé varianty zdících systémů Porotherm – tj. systém Profi na tenkovrstvou maltu a systém Profi Dryfix na PU pěnu, nabízí Heluz více produktů. Což je samozřejmě dáno nabídkou dvou tlouštěk 38 a 40 cm. Keratherm nabízí opět jen jednu variantu.

Srovnání součinitele prostupu tepla:

 1. Heluz Family 38 broušená, U=0,21
 2. Heluz  Sti 40 broušená, U=0,23
 3. Porotherm 40 EKO+ Profi, U=0,24
 4. Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix, U=0,24
 5. Heluz  Sti 38 broušená, U=0,25
 6. Porotherm 40 Profi, U=0,30
 7. Porotherm 40 Profi Dryfix, U=0,30
 8. Heluz Pus 40 broušená, U=0,29
 9. Porotherm 40 Profi, P15, U=0,30
 10. Porotherm 40 Profi Dryfix, P15, U=0,30
 11. Heluz Pus 38 broušená, U=0,30
 12. Keratherm 38 P+D, U=0,31
 13. Heluz P15 40 broušená, U=0,35
 14. Heluz P15 38 broušená, U=0,37

Opět se stává tradicí, že v broušených cihlách má mírně navrch Heluz. I tentokrát je tomu stejně. Ale tentokrát to není o rozdíl 0,01. Heluz Family nabízí výbornou variantu, která navíc má nižší stloušťku. Pokud budeme vybírat na prvních těch místech, musím zdůraznit, že výhodou Heluz Sti je vyšší pevnost v tlaku než u Porotherm EKO+ Profi (Dryfix) a Heluz Family – opět Heluz Sti nabízí pevnost 10 MPa a Porotherm EKO+ Profi (Dryfix) a Heluz Family jen 8Mpa. Pro koho je to zásadní údaj, má vybráno.

Další kategorií jsou vysokopevnostní cihly – zde tradičně vede Porotherm, kdy jeho varianta Porotherm Profi (Dryfix) P15 významně předstihla Heluz P15. Proto opět kdo požaduje tuto pevnost, má vybráno také.

Zvláštností je Keratherm. Zatímco v klasických cihlách se drží v průměru a někdy nad průměrem – viz kategorie 38-40 nebroušené cihly, tak v broušených cihlách patří k podrůměru. V této kategorii je dokonce nejhorší – horší jsou jen varianty Heluz s vysokou pevností. Lze totiž vypozorovat, že Keratherm nevykazuje rozdíli v součinteli prostupu tepla mezi broušenou a nebroušenou variantou.

A závěrem k této kategorii – opět se potvrdilo, že strategie Heluz nabídnout variantu tloušťky 38 cm není zcestná – ba naopak přináší výsledky. Jejich cihla Heluz Sti 38 vykazuje srovnatelné vlastnosti jako cihla o 2 cm širší a dokonce lepší vlastnosti než některé cihly Porotherm o 2 cm širší. Opět varianta pro toho, kdo šetří místem.

Zdivo tloušťky 36,5 cm

A poslední kategorií je zdivo tloušťky 36,5 cm. Tuto tloušťku bych považoval pro obvodové zdivo za hraniční. Jsem přesvědčen, že menší tloušťky již svým tepelně izolačním vlastnostem zdaleka nesplňují poždavaky. Přesto se většinou do obvodového zdiva řadí i tloušťka 30 cm. To považuji možné snad jen u nezateplených garáží nebo výrobních prostor. Pro obytné prostory nikoliv, proto se touto tloušťkou ani zabývat nebudeme.

Klasické nebroušené zdivo

Porotherm nabízí:

 • Porotherm 36,5 P+D

Heluz Supertherm nabízí:

 • Heluz Sti 36,5
 • Heluz Plus 36,5
 • Heluz P15 36,5

Keratherm žádnou cihlu nenabízí.

Nabídka je v této tloušťce skromná. U Heluzu se jedná o standardní nabídku Heluz Sti a Heluz Plus rozšířenou o vysokopevnostní variantu Heluz P15. Protherm mimo své klasiky Porotherm P+D nabízí i speciální zdivo Porotherm Ti Profi. Keratherm v této tloušťce nenabízí žádnou variantu, což vzhledem k úzké nabídce i v jiných kategoriích ani nepřekvapí.

Srovnání dle součinitele prostupu tepla:

 1. Heluz Sti 36,5, U=0,31
 2. Porotherm 36,5 P+D, U=0,33
 3. Heluz Plus 36,5, U=0,37
 4. Porotherm 36,5 P+D, P15, U=0,37
 5. Heluz P15 36,5, U=0,45

Přestože zatím vždy v nebroušených cihlách byl na prvním místě zástupce Porotherm, v této kategorii je to nyní Heluz Sti. Jeho hodnota je dokonce lepší o 0,02, což už není zanedbatelné. Na druhém místě je klaický zastánce Porotherm P+D. Pokud budeme vybírat jen z variant cihel s vysokou povností v tlaku P15, pak je jedinou možnou volbou Porotherm 36,5 P+D, P15, protože hodnota 0,45 u varianty Heluz P15 36,5 je už příliš vysoká a v žádném případě bych toto zdivo nedoporučil do obvodové stěny.

Broušené cihly

Porotherm nabízí:

 • Porotherm 36,5 Ti Profi

Heluz Supertherm nabízí:

 • Heluz Sti 36,5 broušená
 • Heluz Plus 36,5 broušená
 • Heluz P15 36,5 broušená

Keratherm žádnou cihlu nenabízí.

Nabídka je obdobná jako u klasických cihel. Jen Porotherm nemá klasického zástupce „profi“, ale speciální cihlu „Ti profi“.

Srovnání dle součinitele prostupu tepla:

 1. Porotherm 36,5 Ti Profi, U=0,22
 2. Heluz Sti 36,5, U=0,26
 3. Heluz Plus 36,5, U=0,31
 4. Heluz P15 36,5, U=0,38

Naprosto suverénním vítězem této kategorie je cihla Porotherm 36,5 Ti Profi s úžasnou hodnotou součinitele prostupu tepla 0,22. Tato hodnota je lepší, než u mnohých cihel větších tlouštěk. Ale abychom trochu krotili nadšení – není se čemu divit. Nejedná se tak úplně o klasickou cihlu. Porotherm Ti Profi je speciální cihelný blok, jehož komory jsou vyplněny perlitem pojeným polymerním lepidlem. Cihla je tak konstrukčně jiná a taky velmi drahá – jedná se o násobek ceny ostatních cihel. Cílem výrobce bylo nabídnout úzkou a tepelně skvělou cihlu právě pro případy, kdy je nutné šetřit místem. I když je to vykoupeno vysokou cenou. Hlavní uplatnění nachází tento produkt zejméne v bytových domech na drahých parcelách, kde se investice do zdiva vrátí v podobě ceny za m2 obytné plochy hotových bytů. Pokud nemáte nijak dramaticky omezený rozpočet, pak lze tuto variantu jen doporučit – je to hi-end mezi cihlami.

Ostatní cihly vykazují sice horší výsledky, ale broušená varianta Heluz Sti je na tom opět velmi dobře. Pokud budeme chtít vybírat z vysokopevnostních variant, pak je jedinou alternativou Heluz P15, protože Porotherm Ti Profi má pevnost jen P7.

Závěrem

Teď by se slušelo provést nějaký soud a nějaké základní vyhodnocení a říci – nejlepší je jeden konkrétní výrobce. Neudělám to. Důvod je zřejmé. Jako nic na světě, tak ani problematika zdících systémů není černo bílá. Mnohokrát v textu jsem upozornil, že sic jeden konkrétní produkt může mít lepší tepelně izolační vlastnosti, ale na druhou stranu nemá třeba potřebnou pevnost nebo se vyznačuje menší variabilitou.

Proto nebudeme vynášet definitivní soudy. Ale můžeme dát odpovědi na dílčí otázky:

Nejlepší zdivo, pokud mám v obvodovém zdivu nepravé úhly

V takovém případě vítězí výrobce Heluz. Zejména v tloušťce 44 cm nabízí tvarovky pro nepravé úhly. A stejně tak i v ostatních šířkách najdeme více variant než u konkurence

Nejlepší zdivo, pokud potřebuji šetřit prostorem

Nejlepší variantou je Porotherm 36,5 Ti Profi. Přestože se jedná o velmi úzké zdivo, hodnotal součinitele prostupu tepla je na hodnotě 0,22.

Nejširší nabídka

Nejširší nabídku nabízí Heluz. Jednak v tloušťkách 36,5 cm, 38 cm, 40 cm, 44 cm, 49 cm a 50 cm, tak i ve variantách (Sti, Thermo Sti, Plus, Trend, Family, P15) i v různých doplňkových cihlách včetně výše zmíněných tvarovek pro nepravé úhly.

Nejlepší zdivo s pevností P15 – 15 MPa

Pokud ze statické hlediska vyžadujete zdivo vysoké pevnosti P15, pak je nejlepší variantou Porotherm, a to ve všech tloušťkách, ve kterých zdivo této pevnosti nabízí. Oproti Heluzu vykazuje významně lepší hodnoty. Keratherm naopak nenabízí žádnou cihlu této pevnosti

Zdivo s celkově nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi

Chtělo by se napsat, že vede Heluz Family 50 s hodnotou součinitele prostupu tepla 0,16, ale raději buďme objektivní a zařaďme vedle této cihly i Porotherm Hi Profi 50, která vykazuje hodnotu 0,17. Je to sice horší hodnota, ale v podstatě srovnatelná.

Zdivo s nejjednoduší montáží – zděním

Tady jednoznačně vedou všechny systémy od Porothermu označené jak Dryfix. Zdí se na PU pěnu, která se jednoduše aplikuje, odpadá přesun hmot a může s aplikovat i při nižších teplotách.

Celkově je tedy vidět, že Porotherm i Heluz mají co nabídnout a každý si své vybere dle svých potřeb. Nabídka třetího z konkurentů Tondach Keratherm je velmi omezená – dalo by se říci úplně základní a může tvořit alternativu jen pro nenáročného stavebníka bez zvláštních požadavků.

Související články

Comments:

(2) posted on Jaké pálené cihly? Porotherm nebo Heluz nebo Tondach?

Make a Comment