Srpen 13 2010

Pálené cihly Porotherm – velký přehled

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Společnost Wienerberger (působící v ČR pod obchodní firmou Wienerberger cihlářský průmysl a.s.) patří mezi nejvýznamnější světové výrobce zdících materiálů. Její produkty nesou obchodní označení Porotherm. Porotherm se pro mnohé stal synonyme pálených bloků. Jeho použití je tak rozšířené, že se označením Porotherm obvykle nazývají pálené cihly obecně (přestože jsou zde i další výrobci). Pojďme se na tento vysoce kvalitní produkt cihlářského průmyslu podívat podrobněji.

Dnešní doba klade mimo jiné velké nároky i na výrobce. Zatímco dříve si každý výrobce pálených cihel vystačil v podstatě s pár produkty (klasické cihly pero drážka, superizolační cihly nebo maximálně akustické cihly), musí dnes nabídnout daleko více. Jednak vše konkurenční boj a každý nový produkt tak představuje konkurenční výhodu, ale důležitým faktorem jsou i obecně větší nároky na stavební materiály. Stavebníci požadují čím dál lepší zejména tepelně izolační vlasnosti. Co dříve bylo standardem, je dnes považováno za nedostatečné a to co dříve všichni považovaly za zbytečně tepelně odolné je nyní chápano jako nutnost.

Proto každý výrobce rok co rok přichází s novými produkty. Inovace tak zajistili nebývalé rozšíření nabídky stavebních materiálů – u pálených cihel Porotherm je tomu stejně tak. Porotherm se vždy profiloval jako systém, který dbá především na vysokou tepelnou odolnost zdiva. Dodnes je považován za nejlepší systém, který splňuje požadavky na tepelně izolační vlastnosti nejlépe. Přestože ostatní výrobci, a to i z jiných materiálů jako pórobeton nabízejí zdící systémy obdobných kvalit, je to pověst, ze které Porotherm dlouhodobě těží a funguje tu něco jako přestiž značky.

Pojďme se na pálené cihly Porotherm podívat z blízka. Sortiment je opravdu široký a můžeme jej dělit z různých úhlů pohledu.

Dělení sortimentu Porotherm dle použití

První možností, jak přistoupit k rozdělení sortimentu Porotherm je podle použití. Získáváme tak čtyři kategorie použití:

 1. Vnější zdivo

 2. Vnitřní nosné zdivo

 3. Akustické zdivo

 4. Vnitřní nenosné příčky

Vnější zdivo

Vnějším zdive rozumíme ty cihly, které se díky svým tepelně izolačním, ale i statickým vlastnostem mohou využít jako obvodové – vnější zdivo. Jedná se o cihly tloušťky 300 mm, 365 mm, 400 mm, 440 mm a 500 mm. Je pak lhostejno o který typ cihly Porotherm se jedná – vyjma typu Porotherm AKU, který patří do akustického zdiva. Do vnějšího zdiva tak řadíme tyto produkty:

Vnější zdivo patří mezi nejmohutnější produkty. Jeho zpracování je sice náročnější, ale výsledný efekt je perfektní. Samozřejmě platí, že čím větší tloušťka cihly, tím lepší tepelně izolační vlastnosti. Ale varoval bych před přeháněním – protože čím větší tloušťka obvodového zdiva, tím více vám tato konstrukce ubýrá na obyvatelném prostoru. A mnohkrát také platí, že často velký rozdíl v ceně za větší tloušťku není přímo úměrně vyjádřen tepelnou úsporou a návratnost je pak velmi sporná.

Vnitřní nosné zdivo

Vnitřní nosné zdivo je takové zdivo, které slouží jako podpěrná konstrukce pro nosné prvky, zejména stropy. Tj. zdivo musí být dostatečně mohutné, aby mělo dobrou nosnost právě pro to, aby plnilo svůj účel. Zároveň není nutné, aby bylo zbytečně mohutné, protože by příliš tlustá konstrukce zabýrala obytné místo. Jedná se tedy o cihly o tloušťkách 140 mm, 175 mm, 240 mm a 300 mm. Všechny cihly pro vnitřní nosné zdivo jsou buďto typu Porotherm P+D, Porotherm Profi nebo Porotherm Profi dryfix. Důvod proč nejsou i v ostatních typech je zřejmý – u vnitřního zdiva nejsou požadovány vynikající tepelně izolační vlastnosti, proto není třeba je vyrábět ve špičkových variantach Porotherm Hi, Porotherm EKO+ a Porotherm Ti.

Seznam produktů Porothem pro vnitřní nosné zdivo:

 • Porotherm P+D, tloušťky 30 cm, 24 cm, 17,5 cm a 14 cm
 • Porotherm Profi, tloušťky 30 cm, 24 cm a 17,5 cm (dříve Porotherm CB)
 • Porotherm Profi Dryfix, tloušťky 30 cm, 24 cm, 17,5 cm a 14 cm (dříve Porotherm CB DF)

Akustické zdivo

Akustické zdivo se užívá všude tam, kde je potřeba zabránit pronikání nadměrného hluku. Zpravidla se volí jako dělící zdivo mezi rušnou chodbou a klidovou částí domu, případně mezi schodištěm a ostatními částmi. Zdivo se vedle svých velmi dobrých tepelně izolačních vlastností vyznačuje  vynikajícími akustickými vlastnostmi.

Seznam produktů Porotherm pro akustické zdivo:

 • Porotherm 36,5 AKU
 • Porotherm 30 AKU P+D
 • Porotherm 25 AKU P+D
 • Porotherm 25 AKU MK
 • Porotherm 19 AKU
 • Porotherm 11,5 AKU

Vnitřní nenosné příčky

Vnitřní nenosné příčky doplňují celý sortiment cihel Porotherm. Jedná se o zdivo, které je poměrně úzké, nemá žádné požadavky na tepelně izolační vlastnosti a vysokou pevnost. Obdobně jako u vnitřního nosného zdiva, ani u příček se  nevyrábí vysoce tepelně odolné typy Porotherm Hi, Porotherm EKO+ a Porotherm Ti. Důvod je stejný – nejsou požadavky na tepelně izolační vlastnosti. Vyrábí se v typech Porotherm Profi, Porotherm Profi Dryfix a Porotherm P+D. Příčky se vyrábí ve dvou tloušťkách – 115 mm a 80 mm.

Seznam produktů Porotherm pro vnitřní nenosné příčky:

 • Porotherm Profi Dryfix 11,5 (dříve Porotherm 11,5 CB DF)
 • Porotherm Profi 11,5 (dříve Porotherm 11,5 CB)
 • Porotherm 11,5 P+D
 • Porotherm 8 P+D

Dělení sortimentu Porotherm dle typových řad

Dalším dělením sortimentu Porothem, které se nabízí je dělení podle typových řad. Každá typová řada odpovídá různým požadavkům na zdivo.

Porotherm nabízí podle mého názoru poměrně rozsáhlý sortiment, čemuž odpovídá i množství typových řad:

 1. Porotherm P+D

 2. Porotherm Profi a Profi Dryfix

 3. Porotherm EKO+, EKO+ Profi a EKO+ Profi Dryfix

 4. Porotherm Hi, Hi Profi a Hi Profi Dryfix

 5. Porotherm Ti Profi

 6. Porotherm AKU

Porotherm P+D

Porotherm P+D, což znamená pero drážka je základní typová řada. Zároveň se jedná o nejvíce používaný typ zdiva Porotherm. Důvodů je několik. Jednak je to tradiční typ cihel, který se prodává nejdéle. Montáž je poměrně jenoduchá a řemeslníci jsou na něj zvyklí. Nabízí se za výhodnou cenu a hlavně díky tradici jej neustále používají projektanti jako základní systém.

Porotherm P+D je pálené zdivo, které se spojuje na pero a drážku. Tím se zabraňuje tepelným mostům. Zdivo se zdí na klasickou maltu. Mezi jednotlivými řadami je viditelné maltové lože, které by mělo mít tloušťku 12 mm. Při zdění je ty zapotřebí mnoho malty a do stavby se takto dostává mnoho vody, což je zároveň jeho velkou nevýhodou oproti modernějším typům zdiva. Nicméně díky obecné známosti systému má toto zdivo velké užití. Navíc při zdění na vysoké maltové lože není nutné vyžadovat významnou přesnost, protože při zdění každé řady se na maltě dá vše dorovnávat.

Zdivo Porotherm P+D je nabízeno v několik tloušťkách (číslo uvádí tloušťku cihly v cm):

 • Porotherm 44 P+D
 • Porotherm 40 P+D
 • Porotherm 36,5 P+D
 • Porotherm 30 P+D
 • Porotherm 24 P+D
 • Porotherm 17,5 P+D
 • Porotherm 14 P+D
 • Porotherm 11,5 P+D
 • Porotherm 8 P+D

Tloušťky 30 – 44 cm jsou určeny pro vnější zdivo, tloušťky 14 – 30 cm pro vnitřní nosné zdivo a tloušťky 8 a 11,5 cm jsou vnitřní příčkovky.

Zdivo se vyznačuje dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Součinitel prostupu tepla je u Porotherm 44 P+D 0,28-033, u Porotherm 40 P+D 0,31-0,36 a u Porotherm 36,5 PD pak 0,33-0,37. Jedná se sice hodnoty pod nebo kolem hodnoty 0,35, kterou stanovuje norma jako limitní. Nicméně dnešní požadavky jsou směřovány k hodnotám součinitele prostupu tepla kolem 0,25 (čím nižší hodnota, tím lepší má zdivo tepelně izolační vlastnosti). Proto se toto zdivo téměř vždy zatepluje.

Porotherm Profi a Profi Dryfix

Porotherm Profi a Porotherm Profi Dryfix byl na trh uveden pod dřívějším názvem Porotherm cihla broušená (Porotherm CB), případně Porotherm cihla broušená Dryfix (Porotherm CB DF). Tento typ vychází z Porotherm P+D, ale narozdíl od tradičního zdiva jsou jednotlivé cihelné bloky broušeny na přesnou výšku 249 mm. Broušením se dosahuje takřka dokonalé přesnosti v tomto rozměru. Cílem této úpravy je zajištění možnosti zdít tyto cihly na tenkovrstvou maltu (systém Profi) nebo na PU pěnu (systém Profi Dryfix). Zdění na tenku vrstvu malty 1mm případně na PU pěnu zaručuje perfektní těsnost zdiva a tím se zabezpečuje zamezení tepelným mostům.

To byl taky cíl – nabídnou zdivo, které má lepší tepelně izolační vlastnosti. Zároveň se tímto způsobem zdění dospělo i k výrazném zrychlení prací. Malta se nanáší maltovacím válečkem, cihly se kladou pak jedna vedle druhé jako na běžícím pásem. Úspora času na úrovni 40 procent. To je však vyváženo velkou náročností na přesnost. První řada cihel musí být založena dokonale, protože pak už není možnost případné nerovnosti vyrovnávat na vysokém maltovém loži jako u typu Porothem P+D. Stejně tak je nutné hlídat i svislou rovinu, protože nerovnost v řádu 1 mm v první řadě cihel může při neustálém kopírováním nežádoucího sklonu zdiva vyústiti v nerovnost v rámci 1 cm na poslední řadě cihel.

Přesto všechno se jedná o velmi zajímavý systém, který lze jen doporučit. Mnoho realizačních firem se ho bojí, ale na druhou stranu je už dostatek firem, které si jej oblíbili. Z obchodního hlediska udělal Wienerberger výborný tah – cena zdiva je sice vyšší (jeho výroba je náročnější), ale jenom o tolik, aby úspora času na zdění tento rozdíl vyrovnala. Takže konečná cena zdiva je stejná jako u Porotherm P+D.

Porotherm Profi Dryfix je pak velmi zajímavá varianta zdění na PU pěnu. Nemusí se už vůbec používat mokrý proces. Navíc se zjednoduší přesun hmot (nosit po lešení PU pěnu je jednodušší nežli kbelík malty). PU pěnu je dále možné aplikovat i při nízkých teplotách. Tento systém je největší inovací v oblasti zdění za posledních 20 let. Označní Profi a Profi Dryfix pak Porotherm přenáší i do ostatních typů a vždy znamenají totéž – princip zdění na tenkovrstvou maltu respektive na PU pěnu.

Porotherm Profi a Profi Dryfix je nabízen v těchto tloušťkách:

 • Porotherm 44 Profi Dryfix
 • Porotherm 44 Profi
 • Porotherm 40 Profi Dryfix
 • Porotherm 40 Profi
 • Porotherm 30 Profi Dryfix
 • Porotherm 30 Profi
 • Porotherm 24 Profi Dryfix
 • Porotherm 24 Profi
 • Porotherm 17,5 Profi Dryfix
 • Porotherm 17,5 Profi
 • Porotherm 14 Profi Dryfix
 • Porotherm 11,5 Profi Dryfix
 • Porotherm 11,5 Profi

Součinitel tetepelného prostupu tepla (Uext) vykazuje lepší hodnoty než u Porotherm P+D (to, zda se jedná o systém Profi nebo Profi Dryfix nemá na tuto hodnotu vliv):

Tloušťka 44: Uext=0,28
Tloušťka 40: Uext=0,30

Což jsou hodnoty samy o sobě zajímavé, ale pro dosažení doporučené hodnoty 0,25 je potřeba konstrukci zateplit, ale v případě minimalistického řešení stačí jen termoomítka, nikoliv klasický izolant v podobě polystyrenu či vaty.

Porotherm EKO+, EKO+ Profi a EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ ve variantách Porotherm EKO+ (zdění na klasickou maltu jako Porotherm P+D), Porotherm EKO+ Profi (zděný na tenkovrstvou maltu) a Porotherm EKO+ Profi Dryfix (zděný na PU pěnu) představuje novinku mezi cihlami Porotherm. V principu jde o to samé zdivo Porotherm, jak je popsáno výše u typů Porotherm P+D, Porotherm Profi a Porotherm Profi Dryfix, ale má výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti. Novou technologií a uspořádáním komor cihly došlo k velmi významnému zlepšení.

Hodnoty součinitele prostupu tepla dosahují u tloušťky 44 cm hodnoty 0,22, u tloušťky 40 cm hodnoty 0,24. To znamená, že obě tloušťky splňují doporučenou maximální honotu 0,25. Pro běžný rodinný dům je toto zdivo dostačující i bez zateplení. Což znamená úsporu nákladů na izolant i na práci.

Zdivo Porotherm EKO+, Porotherm EKO+ Profi a Porotherm EKO+ Profi Dryfix vykazuje stejné hodnoty součinitele prostupu tepla a vyrábí se jen v tloušťkách 40 a 44 cm – tedy jen pro vnější obvodové zdivo (u vnitřního nosného i nenosného pochopitelně není potřeba dosahovat takových tepelných vlastností, proto se používají varianty Porotherm P+D a Porotherm Profi, případně Porotherm Profi Dryfix).

Seznam produktů Porotherm EKO+:

 • Porotherm 44 EKO+
 • Porotherm 40EKO+
 • Porotherm 44 EKO+ Profi
 • Porotherm 40 EKO+ Profi
 • Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix
 • Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix

Tento typ zdiva lze považovat za optimální a všem jej lze doporučit.

Porotherm Hi, Hi Profi a Hi Profi Dryfix

Porotherm Hi ve variantách Porotherm Hi, Porotherm Hi Profi a Porotherm Hi Profi Dryfix představuje absolutní špičku v tepelně izolačních vlasnostech. Tři varianty jsou stejné jako u výše popsaných systémů – tj. zdění na klasickou maltu, tenkovrstvou maltu (Profi) a PU pěnu (Profi Dryfix).

Porotherm Hi se nabízí jen v jedné tloušťce, a to 50 cm. Toto zdivo dosahuje Součinitele prostupu teplna 0,18 (Porotherm Hi), případně 0,17 (Porotherm Hi Profi a Porotherm Hi Profi Dryfix). Jedná se o hodnoty hluboko pod doporučenou hodnotou 0,25. Takové zdivo není nutné vůběc zateplovat a jedná se o hodnoty určené pro nízkoenergetické bydlení.

Výborné vlastnosti jsou vykoupeny vyšší cenou a také vyšší tloušťkou, která ubírá obytného prostoru.

Seznam produktů Porotherm Hi:

 • Porotherm 50 Hi
 • Porotherm 50 Hi Profi
 • Porotherm 50 Hi Profi Dryfix

Porotherm Ti Profi

Porotherm Ti Profi představuje speciální zdící prvek. Základem je klasická cihla Porotherm  – tj. pálená cihla s komůrkami. Nicméně u Porotherm Ti Profi jsou komůrky vyplněny perlitem pojeným polymerním lepidlem. Tím je dosaženo lepších tepelně izolačních vlastností – Součinitel prostupu tepla je 0,22 při tloušťce 36,5 cm. Zároveň je tato cihla vysoce pevná a má vysokou požární odolnost.

Výhodou těchto cihel je, že mají výborní Součinitel prostupu tepla – 0,22 a při tom jen malou tloušťku – 36,5 cm. Takže pro stavebníka, který nemá místa nazbyt a potřebuje ušetřit každý m2 je tato varianta přímo ideální. Jak už z názvu Porotherm Ti Profi vyplývá jedná se o systém Profi, tedy zdění na tenkovrsvou maltu. A jak už je výše uvedeno, výrábí se v jednom rozměru Porotherm 36,5 Ti Profi.

Porotherm AKU

Porotherm AKU je specifický typ, který je určen pro akusticky izolační zdivo. Hodnoty tepelně izolační jsou velmi průměrné – v tloušťce 36,5 cm je součinitel prostupu tepla 0,6. To předuurčuje toto zdivo pro vnitřní užití. A tak se to i předpokládá. Porotherm AKU je tedy navržen pro odhlučnění vnitřních prostor – zejména pak chodeb a schodišť.

Vyrábí se v těchto variantách:

 • Porotherm 36,5 AKU
 • Porotherm 30 AKU P+D
 • Porotherm 25 AKU P+D
 • Porotherm 25 AKU MK
 • Porotherm 19 AKU
 • Porotherm 11,5 AKU

Specifická je varianta Porotherm 25 AKU MK. Nejedná se o klasické cihly na pero a drážku, ale navíc je zde kapsa na maltu (proto označení MK). Po jejím vyplnění se dosahuje ještě lepších akustických vlasností.

Související články

Make a Comment