Srpen 16 2010

Zdivo tloušťky 50 cm: Ytong Theta nebo Porotherm Hi?

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Oba systémy v nadpisu mají společné jedno – jedná se o obvodové zdivo tloušťky 50 cm (respektive u Porotherm Hi 50 cm u Ytong Theta 49,9 cm).  Zároveň se jedná o top výrobky svých výrobců. Naše srovnání ještě pro zajímavost rozšíříme o Porfix Plus 50 cm, H+H Greenblock 50 cm a Heluz Family 50 cm. Všechno tedy jsou zdiva 50 cm tlustá a vždy se jedná o nejlepší produkty daných výrobců.

Rozhodnutí postavit obvodovou zeď z jednoho u uvedených materiálů znamená, že chceme, aby náš dům měl skvělé tepelně izolační vlastnosti. Všechny uvedené zdící systémy patří do kategorie nízkoenergetických konstrukcí. Tloušťka stěny je sice velká, ale vzhledem k tomu, že systémy nevyžadují zateplení, je konečná a tudíž nikoliv neobvyklá (stěny tloušťky 40 cm se běžně zateplují izolantem tloušťky 10 cm, což je v součtu totéž.

Obecně lze vyjmenované produkty rozdělit na dvě hlavní kategorie:

Pálené cihly

Pórobetnové materiály

Výhoda a nevýhody

Hlavní rozdíly mezi pálenými a pórobetonovými materiály vystihneme v jejich výhodách a nevýhodách

Výhody pálených systémů Porotherm Hi a Heluz Family

 • vysoká pevnost v tlaku
 • nenasákavost
 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • vysoká požární odolnost
 • dobrá zpracovatelnost – u broušených variant velmi jendoduché zdění
 • u systému Porotherm Hi Profi Dryfix jednoduché a rychlé zdění na PU pěnu s možností zdění při teplotách do -5 stupňů Celsia.

Výhody pórobetonových tvárnic Ytong Theta, Porfix Plus 50 a H+H Greenblock 50

 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • výborná zpracovatelnost a opracovatelnost – pórobeton se dobře řeže i brousí, zdění na lepidlo je jednoduché a rychlé
 • nízká objemová hmotnost
 • vysoká požární odolnost

Nevýhody pálených systémů Porotherm Hi a Heluz Family

 • vyšší objemová hmotnost (až 2x větší než u pórobetonových tvárnic
 • horší opracovatelnost – řezání na strojních pilách nutností, nemožnost broušení

Nevýhody pórobetonových tvárnic Ytong Theta, Porfix Plus 50 a H+H Greenblock 50

 • nízká pevnost v tlaku – oproti páleným materiálům několikanásobně nižší
 • nasákavost materiálu – vysoká nasákavost a absorpce i vzdušné vlhkosti

Z tohoto obecného srovnání je jasné, že Ytong Theta, Porfix Plus či H+H Greenblock je nemožné použít všude tam, kde je požadována pevnost v tlaku vyšší než 1,8, respektive 3 N/mm2. Naproti tomu Porotherm Hi či Heluz Family 50 je možné použít až pro pevnost v tlaku 8 N/mm2.

Na druhou stranu, pokud máme navrženy oblé tvary zdí, případně lomené zdi nebo cokoliv co vyžaduje časté opracování cihel, není možné jednoduché využití Porothermu Hi či Heluzu Family. Pálené cihly se dají řezat jen na strojní pile bez možnosti obroušení, kdežto Ytong Theta, Porfix Plus či H+H Greenblock můžeme obrousti do oblých tvarů a dořezávat i ruční pilou.

Tepelně izolační vlastnosti

Tepelně izolační vlastnosti je optimální vyjadřovat pomocí veličiny součinitel prostupu tepla, která má označení U. Součinitel prostupu tepla by měl být dle normy maximálně 0,35, ale optimální je hodnota maximálně 0,25 o které hovoříme jako o hodnotě optimální. Z toho vyplývá, že čím nižší je hodnota, tím má zdivo lepší tepelně izolační vlastnosti. Pořadí dle hodnoty součinitele prostupu tepla:

 1. Heluz Family 50 broušená, U=0,16
 2. Ytong Theta, U=0,16
 3. Porotherm 50 Hi Profi, U=0,17
 4. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, U=0,17
 5. Porfix Plus 50 cm, U=0,17
 6. Porotherm 50 Hi, U=0,18
 7. H+H Greenblock 50 cm, U=0,18

Je vidět,  že všechny porovnávané cihly se dostaly do rozmezí U= 0,16 až U= 0,18. To jsou hodnoty sami o sobě úžasné a potvrzují, že se jedná o špičkové materiály, které tvoří vlajkové lodě svých výrobců. Budeme-li chtít exaktně určit pořadí, pak o první místo se dělí Heluz Family 50 broušená a Ytong Theta. O druhé místo se dělí Porotherm Hi Profi (Dryfix) a Porfix Plus 50 a třetí místo zbylo na Porotherm 50 Hi spolus H+H Greeblock 50 cm.

Dá se tedy říci, že soutěž mezi pálenými a pórobetonovými materiály skončila nerozhodně. Což je zajímavé zjištění, protože ještě do nedávna byly pórobetonové materiály pozadu za svými pálenými konkurenty.

Z tohoto hlediska se ale může uklidnit, že ať už vybereme jakýkoliv z uvedených systémů, tak v principu neuděláme chybu – vždy se bude jednat o zdivo s exkluzivními tepelně izolačními vlastnostmi.

Pevnost v tlaku

Zdivo má mimojiné i nosnou roli. Dalo by se říci, že je to hlavní role. Zdivo nese stropní konstrukci, případně střechu či další patro. Proto požadavky na pevnost v tlaku musí být stanoveny projektantem, respektive statikem. Pevnost v tlaku se uvádí v N na mm2 (Newton na milimetr čtverečný). A čím vyšší je hodnota, tím je únosnost lepší.

Pořadí dle únosnosti (od nejvyšší únosnost po nejnižší):

 1. Porotherm 50 Hi Profi, 8 N/mm2
 2. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 8 N/mm2
 3. Porotherm 50 Hi, 8 N/mm2
 4. Heluz Family 50 broušená, 8 N/mm2
 5. Porfix Plus 50 cm, 2 N/mm2
 6. H+H Greenblock 50 cm, 2 N/mm2
 7. Ytong Theta, 1,8 N/mm2

Výsledek je očekávaný. Pálené systémy Porotherm Hi, Porotherm Hi Profi (Dryfix) a Heluz Family broušená mají pevnost v tlaku na čtyřnásobně vyšší úrovni než pórobetonové tvárnice Ytong Theta, Porfix Plus či H+H Greenblock. Navíc Ytong Theta má ještě nižší pevnost než ostatní pórobetony.

Pokud máte danou pevnost v tlaku vyšší než 2 N/mm2 můžete uvažovat jen o pálených variantách (jistě v pórobetonových tvárnicích naleznete i pevnost 4 N/mm2, ale s výrazně horšími tepelně izolačními vlastnostmi).

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost určuje namáhavost a pracnost systému. Je něco jiného postavit zeď s materiálu, který váží dvojnásobek nežli konkurenční materiál. Zároveň i doprava je u lehčího materiálu jendodušší a levnější – a to jak doprava na stavbu, tak po stavbě. Nemluvě o zatížení spodních konstrukcí – čím těžší zdivo, tím větší nároky na základové konstrukce.

Pořadí dle objemové hmotnosti kg/m3 od nejnižší:

 1. Ytong Theta, 300 kg/m3
 2. H+H Greenblock 50 cm, 350 kg/m3
 3. Porfix Plus 50 cm, 420 kg/m3
 4. Heluz Family 50 broušená, 590 kg/m3
 5. Porotherm 50 Hi Profi, 650 kg/m3
 6. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 650 kg/m3
 7. Porotherm 50 Hi, 650 kg/m3

Toto porovnání je opakem předchozího porovnání pevnosti v tlaku. Je logické, že pórobetony, které jsou lehké mají nižší pevnost. Proto nepřekvapí velký rozdíl mezi pórobetnovými tvárnicemi Ytong Theta, H+H Greenblock a Porfix Plus na jedné straně a pálenými systémy Heluz Family 50 broušená, Porotherm Hi a Porotherm Hi Profi (Dryfix) na straně druhé.

Zajímavé je spíše porovnání mezi pórobetony, respektive pálenými cihlami navzájem. Nejlehší je Ytong Theta – a to v porovnání s nejtěžším Porfixem Plus až o jednu třetinu.

Mezi pálenými je rozdíl mezi Porothermem a Heluzem asi 10 procent ve prospěch Heluzu.

Takže pokud chcete lehký systém, který se dobře a levně přepraví, dobře se z něj zdí, pak je volba jasná – pórobeton.

Velikost a hmotnost jedné tvárnice – cihly

Možná to není úplně nejdůležitjší údaj, ale velikost tvárnice a její hmotnost mají vliv na rychlost a pohodlnost zdění stejně jako na jednoduchost dopravy v rámci stavby například po lešení.

Pořadí dle velikosti od nejmenší po největší (délka x šírka x výška):

 1. Heluz Family 50 broušená, 247 x 500 x 249 mm
 2. Porotherm 50 Hi Profi, 250 x 500 x 249 mm
 3. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 250 x 500 x 249 mm
 4. Porotherm 50 Hi, 250 x 500 x 249 mm
 5. Ytong Theta, 300 x 499 x 249 mm
 6. Porfix Plus 50 cm, 300 x 500 x 250 mm
 7. H+H Greenblock 50 cm, 300 x 500 x 250 mm

Při porovnání velikostí je zřejmé, že pórobeton, který má menší objemovou hmotnost dodává větší cihly a pálené cihly, protože jsou těžší musí být menší. Heluz Family 50 broušená je o něco málo menší než Porotherm 50 Hi a Ytong Theta je o něco málo menší než Prorfix Plus a H+H Greenblock.

Pořadí dle hmotnosti od nejlehčí v kg/ks:

 1. Ytong Theta, 16,8 kg
 2. H+H Greenblock 50 cm, 17,5 kg
 3. Heluz Family 50 broušená, 18,1 kg
 4. Porotherm 50 Hi Profi, 20,2 kg
 5. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 20,2 kg
 6. Porotherm 50 Hi, 20,2 kg
 7. Porfix Plus 50 cm, 22 kg

Dle porovnání hmotností je vidět, že i přes různé velikosti bloků se hmotnosti docela vyrovnávají. Celkově nejlehčí je Ytong Theta s 16,8 kg a nejtěžší je Porfix Plus s 22 kg. Mezi pálenými vede Heluz Falmily nad Porotherm Hi.

Možná se to zdá jako nepodstatné posuzovat, zda je cihla či tvárnice o 4 či 5 kg lehčí nebo těžší, ale při spotřebě několika desítek kubických metrů je pak rozdíl celkově nezanedbatelný.

Subjektivně bych považoval za optimální Heluz Family 50 broušená – není velká a poměrně lehká.

Směrná pracnost zdění

Obecně sice neustále hovoříme o tom, že pórobeton je lepší a jednodušší na zpracování a opracování. Nesporné vždy zůstane, že řezání a broušení je rozhodně jednodušší než u pálených cihel. Ale pojďme porovnat směrnou pracnost zdění uváděnou výrobci. Tj. jak dlouho průměrně trvá vyzdění 1 m3 zdiva:

 1. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 1,4 h/m3
 2. Porotherm 50 Hi Profi, 2,12 h/m3
 3. Heluz Family 50 broušená, 2,44 h/m3
 4. Ytong Theta, 2,5 h/m3
 5. Porotherm 50 Hi, 2,8 h/m3
 6. H+H Greenblock 50 cm, výrobce neuvádí
 7. Porfix Plus 50 cm, výrobce neuvádí

Výrobce H+H a Porfix směrnou pracnost zdění neuvádí, ale kdybychom vycházeli z toho, že bude podobná jako u Ytong, pak je zřejmým vítězem Porotherm 50 Hi Profi Dryfix. Zde je to poprvé (a asi naposledy), kdy se ukazuje rozdíl mezi Porothermem Profi a Porothermem Profi Dryfix. Systém Dryfix je zdění na PU pěnu a evidentně je úspora času na míchání lepidla a jeho dopravu po lešení, stejně jak nanášení významná. Až dvojnásobná.

Tady tedy padá hlaní axiom rychlosti zdění pórobetonových tvárnic. Na jejich obranu, ale zdůrazňujeme, že se jedná o průměrné hodnoty, v případě složitých konstrukcí při nutnosti mnoha řezů se výhoda obrátí nemluvě o nemožnosti pálený Porotherm či Heluz brousit.

Zvuková neprůzvučnost

Dalším zajímavým parametrem pro porovnání je zvuková neprůzvučnost – tedy parametr, který udává, jak moc cihla izoluje akusticky. Obvykle je předávána informace, že pórobetonové materiály špatně izolují hluk. Pojďme tedy srovnat tento parametr – udává se v dB (decibelech) a čím vyšší je údaj, tím jsou akustické vlastnosti zdiva lepší:

 1. Porfix Plus 50 cm, 50 dB
 2. Heluz Family 50 broušená, 48 dB
 3. H+H Greenblock 50 cm, 46dB
 4. Ytong Theta, 45 dB
 5. Porotherm 50 Hi, 45 dB
 6. Porotherm 50 Hi Profi, 43 dB
 7. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 42 dB

Již poněkolikáté naše srovnání ukazuje, jak zrádné jsou různé mýty o materiálech. Porfix Plus, jakožto pórobeton vykazuje nejlepší akustické vlastnosti a Porotherm Hi Profi Dryfix nejhorší. A rozdíle není zanedbatelný. Heluz Family 50 broušená obsadila druhé místo a je výrazně lepší než druhý pálený systém Porotherm Hi. Ytong Theta tentokrát vykázal nejhorší vlastnost z pórobetonových materiálů.

Základní ceny

A aby bylo porovnání opravdu úplné, nesmí chybět srovnání cen jednotlivých zdících materiálů. Budu srovnávat ceny základní, tak jak je uvádějí výrobci v základních cenících. Je samozřejmé, že u jednotlivých prodejců se mohou lišit a může je mimo jiné ovlivnit sezónní nabídky a pod.

Pro přehlednost zvolíme cena za 1 m2 hotového zdiva, tj. cihly (tvárnice) včetně pojiva (malty, lepidla, PU pěny). Ceny bez DPH, řazeno od nejlevnější:

 1. Heluz Family 50 broušená, 1118 / m2
 2. Porfix Plus 50 cm, 1192 Kč / m2
 3. Porotherm 50 Hi Profi, 1262 Kč / m2
 4. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 1326 Kč / m2
 5. Porotherm 50 Hi, 1335 Kč / m2
 6. H+H Greenblock 50 cm, 1425 Kč / m2
 7. Ytong Theta, 1595 Kč / m2

Opět toto srovnání boří mýtus, že pórobetony jsou levné a pálené systémy drahé. Pokud chtějí výrobci pórobetonových systémů dosáhnout kvalitních hodnot a skvělých výsledků, tak vývoj i výroba stojí nemalé prostředky a zvyšují ceny tvárnic. Nemluvě o tom, že výrobci pálených cihel musí ceny uzpůsobovat konkurenci a nabídnout takové podmínky, aby jejich zdící systémy byly konkurenceschopné.

V našem srovnání je jednoznačným vítězem Heluz Family 50 broušená a nejdražším systémem zůstal Ytong Theta. Pálené cihly obecně předstihly pórobetonové varianty. Ale jsou to ceny základní, při porovnání konkrétního nacenění konkrétního prodejce v konkrétní dobu může porovnání vypadat jinak.

Závěr

Porovnali jsme mnoho hodnot a provést jednoznačný závěr nebude vůbec jednoduché. Je nutné zdůraznit, že všechny porovnávané systémy patří mezi to nejlepší, co se na trhu vyskytuje a využitím kteréhokoliv z nich neuděláte chybu.

Pokud bych měl provést subjektivní hodnocení, pak bych si dovolil vybrat nejlepší pórobetonový a pálený zdící sytém zvlášť:

Nejlepší pórobetonový systém: Ytong Theta a Porfix Plus

 • Ytong Theta nejlepší tepelně izolační vlastnosti ze všech systémů (spolu s Heluz Family)
 • Porfix Plus druhé nejlepší tepelně izolační vlastnosti ze všech systémů
 • Porfix Plus nejlepší pevnost v tlaku v rámci pórobetonů
 • Ytong Theta nejnižší objemová hmotnost ze všech systémů
 • Ytong Theta nejnižší hmotnost jedné tvárnice
 • Porfix Plus nejlepší zvuková neprůzvučnost ze všech systémů
 • Porfix Plus druhá nejnižší cena ze všech systémů

Nejlepší pálený systém: Heluz Family 50 broušená

 • Nejlepší tepelně izolační vlastnosti ze všech porovnávaných zdících systémů (spolu s Ytong Theta)
 • Spolu s Porotherm Hi nevyšší pevnost v tlaku
 • Průměrná objemová hmotnost (horší než pórobetonové systémy, lepší než Porotherm Hi)
 • Nejmenší velikost zdícího bloku
 • Třetí nejnižší hmotnost zdícího bloku
 • Třetí nejnižší směrná pracnost zdění
 • Druhá nejlepší zvuková neprůzvučnost
 • Nejnižší cena za m2 hotového zdiva

Vybrat celkově nejlepší systém je ještě náročnější, ale pro potřeby tohoto srovnání v rámci porovnávaných parametrů bych osobně zvolil:

HELUZ FAMILY 50 BROUŠENÁ

Tento systém vykazuje mnoho výhod, v mnoha kategoriích obsadil první místo a je nabízen za skvělou cenu.

Související články

Make a Comment