Srpen 24 2010

Fasáda Baumit

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pokud se rozhodujete o nové fasádě, pak je nutné se zaměřit mimo jiné i na značku dodavatele materiálu. Jsem přesvědčen, že jít cestou kombinace několika výrobců je cesta nevhodná. Mimo jiné vám pak nikdo nebude garantovat záruky a bude se vymlouvat na nevhodnost kombinace různých materiálů a hlavně je zde opravdu riziko, že materiály různých značek spolu nemusí součinně pracovat. Vznikají pak trhliny, praskliny či se můžou jendotlivé vrstvy loupat apod. A nevěřte řečem některých řemeslníků, že už to tak dělali stokrát. Jednak to, že někdo něco udělá špatně stokrát neznamená, že je to dobrý postup. Ale hlavně novou fasádu chcete přeci nejlépe na 20 či 30 let a tak dlouho nikdo nemůže mít ověřené žádné spojení různých materiálů. Fasády dnešního typu se provádějí jen maximálně 10 let. Takže nejjednodušší je zvolit systém či výrobky jednoho výrobce.

Jedním z nejvýznamějším výrobců stavebních materiálů na světě je Baumit. Mimo jiné se zabývá i fasádami. V mnohém je průkopník a v mnohém to byl právě Baumit, který na trh přinesl některé technologie, které se pak rozšířilo a vyrábějí je dnes všichni výrobci.

Výrobky Baumit může dělit dvěma způsoby. Buďto podle druhu – tj. zda se jedná o lepící tmely, izolant, příslušenství, povrchovou úpravu v podobě omítky, či barvy. Nebo je můžeme dělit podle fasádních sytémů, které Baumit nabízí. Baumit sdružil své výrobky do systémů, které jednotlivě označil a které jsou vyvinuty každý pro určitý účel. Například Baumit Open (pro fasády historických budov, protože zaručuje vysokou paropropustnost) nebo Baumit Sokl (pro soklové části budov). V tomto článku se budeme zabývat dělením dle druhu materiálu. Fasádní systémy Baumit rozebere v některém z dalších článků.

Dělení dle druhu materiálu

Budeme fasádním materiály Baumit procházet po pořadě od začátku tak, jak je budeme potřebovat na fasádě při jejím provádění.

Příprava podkladu

Před zahájením samotného procestu montáže nové fasády musíme upravit původní podklad. Musíme ho zbavit nesoudržných částí, očistit a taky pořádně napenetrovat. Penetrace sjednotí nasákavost podkladu, více jej zpevní a hlavně zaručí přilnanost lepících hmot, které budeme používat pro lepení izolantu. V žádném případě se tento krok nesmí vynechat ani podcenit.

Seznam výrobků Baumit pro přípravu podkladu:

 • Baumit zpevňovač omítky
 • Baumit impregnace

Klebeanker

Klebeanker jsou speciální hmoždinky, se kterými se Baumit jako první snaží vyřešit věčný problém nesoudržných podkladů. Pokud máte na domě rozpadlou omítku, která se loupe a není v podstatě jediné místo, kde by držela zaručeně, pak musíte před lepením nové fasády provést kompletní osekání staré omítky. To znamená neskutečně mnoho nepříjemné práce, zároveň vznikne mnoho odpadu. Nemluvě o tom, že původní zdivo může být natolik křivé, že navíc budete muset vyrovnávat podklad nějakou vrstvou nové omítky případne volit různé tloušťky izolantu.

Proto je zde systém Klebeanker. Jedná se o hmoždiny, na jejichž viditelném konci je velký talíř – plastový kruh. Tyto hmoždiny se navrtávají a osazují do nosného zdiva přes starou omítku. Hmoždina musí být dostatečně hluboko, aby držela v nosném zdivu a přenesla únosnost přes starou omítku. Následně se pak izolant nelepí na omítky, ale na tyto hmoždiny. Na talíře hmoždin se aplikuje lepídlo a izolant tak nepřichází do styku se starou omítkou, ale skrze klebeanker drží až v nosném zdivu. Odpadá tak osekávání starých omítek a vyrovnávání podkladů – šetří to čas a výsledek je perfektní. A přestože jsou náklady na nákup Klebeanker i na montáž nezanedbatelné, nejsou nikdy vyšší, než osekání původní omítky a vyrovnání podkladu. V nejhorším případě to vychází zhruba stejně finančně náročně. Důležitou výhodou je, že při použití Baumit Klebeanker odpadá dodatečné hmoždinkování izolantu, což je další úspora financí a času.

Seznam výrobků:

 • Baumit Klebeanker 138
 • Baumit Klebeanker 88
 • Baumit Klebeanker 58

Číslo v názvu určuje délku trnu hmoždinky v mm. Volba je taková, aby bylo zaručeno, že minimální 40 mm trnu bude v pevném podkladu.

Lepící hmoty

Pokud máme připravený podklad, případně nachystán Baumit Klebeanker, můžeme přistoupit k lepení izolantu. Pro tyto účely Baumi nabízí několik lepících hmot (zkráceně a běžně se používá pojem lepidlo). Široká nabídka odráží různé potřeby. Některé fasády dělámi jako paropropustné (systém Baumit Open), u jiných vyžadujeme sanaci stávajícího zdiva (Baumit Open S) a tomu odpovídají všechny komponenty systému včetně lepidel.

Seznam výrobků:

 • Baumit open lepící stěrka W – vysoce paropropustná, určená pro Baumit Open
 • Baumit open S sanační lepící stěrka – vysoce paropropustná, odolná proti solím, určená pro Baumit Open S
 • Baumit lepící stěrka – základní lepidlo, paropropustné
 • Baumit ProContact – základní lepidlo, paropropustné
 • Baumit lepící stěrka Speed – lepidlo se zkrácenou dobou schnutí
 • Baumit minerální lepidlo DKS – speciální minerální hmota určená pro lepení desek Multipor (systém Baumit Multipor)
 • Baumit DuoContact – neparoprospustné lepidlo
 • Baumit živičná stěrka 2K – dvoušložkové lepidlo pro lepení extrudovaného polystyfrenu
 • Baumit disperzní lepidlo – lepidlo určené k lepení izolantu na dřevěný podklad
 • Baumit SupraKleber – lepidlo určené k lepení izolantu na nestandardní podklady
 • Baumit lepící malta pro izolační desky – malta určená pro vyrovnávání podkladu, protože se může nanášet ve vrstvách nad 20mm

Produkty jsou určeny pro různá užití – lepící stěrky open jsou velmi paropropustné a jsou určeny do systémů Baumit open či Baumit open S pro historické budovy a budovy, které mají problémy s vlhkostí. Speciální lepidla na různé podklady jsou dostatečně popsány výše. Za zmínku stojí lepidlo Baumit minerální lepidlo DKS, které je určeno na izolační desky Multipor. Jedná se o novinku a Multipor patří mezi nejlepší izolanty současnosti.

Fasádní izolační desky

Fasádní izolační deska – izolant je základem každé fasády. Jednak volba izolantu a jeho tloušťky zásadně určuje tepelně izolační vlastnosti celé fasády a také i její paropropustné vlasntnosti.

Baumit nabízí poměrně zajímavý výběr z fasádních izolantů:

 • Baumit open fasádní desky Reflect – difúzně otevřená deska, s vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi.
 • Baumit open fasádní desky – difúzně otevřená deska, s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi
 • Baumit EPS-F – klasický fasádní polystyren
 • Baumit EPS-F plus – šedý fasádní polystyren s vylepšenými tepelnými vlastnostmi
 • Minerální fasádní desky – podélná vlákna – minerální fasídní desky s podélnými vlákny
 • Minerální fasádní desky – kolmá vlákna – minerální fasídní desky s kolmými vlákny
 • Multipor – ryze minerální tepelně izolační desky velmi paropropustné, nehořlavé a perfektně opracovatelné
 • Austrotherm XPS TOP P – tvrzený polystyren pro izolaci soklu
 • Austrotherm XPS TOP 50 SF – tvrzený polystyren pro izolaci vnějších suterénních stěn
 • Austrotherm XPS TOP 30 SF – tvrzený polystyren pro izolaci vnějších suterénních stěn

Z nabídky a popisu vyplývá, že Baumit nabízí izolanty pro všechny možné účely. Desky Baumit open Reflect a Baumit open jsou vysoce paropropustné určené do systémů Baumit open a Baumit open S pro historické a vlhké budovy. Klasický fasádní polystyren Baumit EPS-F  je doplněn variantou Baumit EPS-F plus, která se vykazuje lepšíme tepelně izolačními variantami. Pro vysoce paropropustné systémy jsou nabízeny minerální fasádní desky ve variantě s kolmými i podélnými vlákny. Nabídku doplňuje novinka Multipor. Což je skvělý izolant, ryze minerální a ekologický. Má perfektní paropropustnost, je nehořlavý a má skvělé tepelně izoalční vlastnosti. Nabídku doplňují tvrzené polystyreny Austrotherm XPS určeny do oblasti, které jsou velmi namáhané ať už mechanicky nebo tlakem – zejména oblast soklu či stěn suterénu.

Hmoždinky

Hmoždinky jsou nutnou součástí zateplovacích systémů a slouží k fixaci fasádních desek k podkladu. Přestože mohou být vyjímky, kdy se hmoždinky nemusí používat, doporučuji je použít vždy – nejsou tak drahé a zaručují jistotu. Přestože jsou hmoždiny v podstatě banálním příslušenstvím, nabízí Baumit mnoho variant:

 • hmoždinky STR-U – hmoždiny s ocelovým trnem
 • hmoždinky NT U – hmoždinky s ocelovým trnem
 • hmoždinky NTK U – hmoždinky s plastovým trnem
 • hmoždinky STR-H – hmoždinky pro připevnějí izolantu na dřevo apod.
 • hmoždinky IDK-T – hmoždinky  s plastovým trnem
 • hmoždinky TID-T – hmoždinky s ocelovým trnem pro připevnění minerálních izolantů
 • hmoždinky TID-T L – hmoždinky s ocelovým trnem pro připevnění izolantu do cihel Porotherm

A také další příslušenství k hmoždinkám:

 • montážní set STR U – montážní set pro zapuštění hmoždinek do izolantu
 • náhradní set STR U
 • STR-BIT TX 30-1/4 x 90
 • polystyrenová zátka STR U EPS – plus – zátka pro EPS plus
 • polystyrenová zátka STR U EPS – zátka z klasického polystyrenu
 • minerální zátka STR U Mineral – zátka pro minerální vaty
 • polystyrenová zátka STR U Mineral -  zátka pro minerální izolanty Baumit open a Baumit open reflect
 • polystyrenová zátka do hmoždinky STR U
 • Fréza na polystyren
 • polysyrenová zátka EPS
 • přídavný talíř 140

Jak je patrné, hmoždinky se liší podle toho, do jakého materiálu se kotví izolant. Dále je určují o jaký izolant se jedná a jak mohutný je izolant. Pro kotvení izolantů těžkých a velmi tlustých je vhodné používat hmoždinky zejména s ocelovým trnem. Dále jsou hmoždinky speciální určené pro komůrkové pálené systémy, ve kterých obecně vše hůře drží.

V příslušenství je patrný nový trend, a to je zapouštění hmoždinek do izolantu a následné osazení zátky. Tento způsob kotvení má výhodu, že se úplně přeruší tepelné mosty, a zároveň se zabrání prorýsování talířů hmoždin do fasády.

Stěrkové hmoty

Stěrkové hmoty jsou určeny pro vstvu na izolantu. Jedná se o cementová lepidla, která jsou velmi pevná. Stěrky se provádějí ve dvou vrstvách, s tím, že do první vrstvy se osazuje armovací tkanina (neboli perlinka). Pro stěrkové hmoty jsou zásadními ukazateli hlavně paropropustnost a pružnost.

Čím je stěrka pružnější, tím lépe bude odolávat změnám počasí. Paropropustnost musí být přiměřená vzhledem k izolantu. Pokud použijete difúzně otevřený izolant například Baumit open fasádní desky nebo Baumit open fasádní desky reflect či Baumi minerální vata, pak je nutné pro zachování daných vlastností celého systému použít také paropropustnou stěrku. Jinak bude izolant „zadušen“ a je zbytečné jej pak vůbec používat.

Přehled stěrkových hmot Baumit:

 • Baumit open lepicí stěrka W – velmi paropropustná stěrka určená pro systémy Baumit open
 • Baumit open S sanační lepicí stěrka – velmi paropropustná stěrka odolná proti solím
 • Baumit lepicí stěrka – klasická lepícící i stěrkovací hmota
 • Baumit ProContact – velmi paropropustná stěrka
 • Baumit lepící stěrka Speed – rychleschnoucí stěrka
 • Baumit minerální lepidlo DKS – lepící a stěrková hmota určená pro izolant Multipor
 • Baumit DuoContact – voduodpoudivá a málo paropropustná základní stěrka
 • Baumit disperzní stěrka – stěrka určená k renovaci starých fasádních systémů
 • Baumit živičná stěrka 2K – dvousložkové lepidlo určené k lepení desek z extrudovaného polystyrenu
 • Baumit disperzní lepidlo – lepidlo určené k lepení izolantu na dřevěný podklad
 • Baumit SupraKleber – malta určená k lepení minerálních fasádní desek Baumit fasádní desky reflect
 • Baumit lepící malta pro izolační desky – malta pro lepení izolantů na nerovný podklad

Nabídka je široká a zajišťuje dokonalý výběr pro každou potřebu a izolant

Příslušenství ETICS

Do příslušenství patří velké množství produktů, které jsou buďto nutné nebo vhodné pro užití ve fasádě. Seznam zúžíme jen na ty základní:

 • soklové profily – různé varianty soklových profilů a příslušenství jako jsou spojky, podložky apod. Nabídka je pestrá a obsahuje i profily, které významným způsobem snižují tepelné mosty
 • rohové lišty – široká nabídka rohových lišt, nezbytných pro armování rohů
 • připojovací profily – připojovací profily okenní, dveřní a parapetní zajistí elegantní oddělení fasády od oken, dveří a parapetů
 • dilatační profily – pro překonání spár v podkladu je nutné použít dilatační profily, které zamezí nežádoucímu pnutí ve fasádě
 • sklotextilní tkanina – základní prvek do stěrkové vrstvy.

Jen použití správných a originálních komponent zaručí, že systém bude mít ty správné vlastnosti. Všechno příslušenství bylo vyvinuto s ohledem na přerušení tepelných mostů a zajištění nejlepších mechanických vlastností zateplovacího systému, proto by mělo být použito v souladu s doporučením výrobce.

Fasádní profily

Fasádní profily jsou ozdobné prvky zejména kolem oken, dveří, parapetů. Pokud máte na domě různá štukování a přejete si je zachovat, pak je nabídka Baumit přímo pro vás. Stejně tak pokud si přejete ozdobit okna, dveře a parapety, jsou Baumit fasádní profily ideálním doplňkem. Profily se vyrábějí strojově a jsou připraveny pro okamžitou montáž.

Základy

Po provedení stěrky s armovací tkaninou přichází na řadu finální úprava fasády. Vždy před jakoukoliv další vrstvou je nutné mít na paměti dvě zásadní pravidla:

 1. je nutné, aby stěrka vyzrála. Není žádoucí nanášet další vrstvy ihned po zaschnutí stěrky. Zráním se rozumí alespoň 5 dnů (ale je to v závislosti na počasí, ve vlhkém a chladném počasí je optimální počkat i 10 dní)
 2. je nutné provést penetraci – pro tu jsou určené Baumit základy

Baumit nabízí tyto základy:

 • Baumit univerzální základ – používá se před aplikací : Baumit Nanopor omítka, ArtLine omítka, silikonová omítka, silikátová omítka, Granopor omítka, univerzální omítka jemná a ušlechtilá omítka
 • Baumit Granopor základ – používá se před aplikací Bumit Granopor omítka a Baumit mozaiková omítka
 • Baumit univerzální základ vyztužený vlákny – používá se, pokud jsou v podkladu trhliny

Fasádní omítky

Fasádní omítky jsou poslední vrstvou. Baumit nabízí širokou škálu omítek, které se liší jednak svojí paropropustností, ale i designovými možnostmi:

 • Baumit Nanopor omítka – vysoce paropropustná
 • Baumit Nanopor omítka jemná
 • Baumit silikonová omítka – vysoce paropropustná
 • Baumit univerzální omítka
 • Baumit univerzální omítka jemná
 • Baumit silikátová omítka – určená pro historické budovy
 • Baumit Artline omítka – velmi zajímavé designové možnosti
 • Baumit Granopor omítka – základní akrylátová omítka
 • Baumit mozaiková omítka – určená pro použití v oblasti soklu, odolná proti mechanickému poškození

Fasádní barvy

Fasádní barvy jsou alternativou k fasádním omítkám. Jedná se o úpravu pro hladké fasády, kdy se na stěrku provede vrstva štukové vnější omítky a ta se nabarví fasádní barvou. Fasádní barvy Baumit materiálově vycházejí z fasádních omítek:

 • Baumit Nanopor barva – vysoce paropropustná
 • Baumit silikonová barva – vysoce paropropustná
 • Baumit silikátová barva – určená pro historické budovy
 • Baumit Artline barva – velmi zajímavé designové možnosti
 • Baumit Artline Lasur – velmi zajímaví a netradiční barva
 • Baumit Artline Finish – velmi zajímaví a netradiční barva
 • Baumit Artline Metallic – velmi zajímaví a netradiční barva
 • Baumit Artline Glitter – velmi zajímaví a netradiční barva
 • Baumit Granopor barva – základní akrylátová barva
Baumit zpevňovač omítkyB

Související články

Make a Comment