Červen 24 2010

Chci novou fasádu – kde začít

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pokud jste se rozhodli pro novou fasádu vašeho domu nebo chcete dokončit novostavbu, ocitá se před mnohými rozhodnutími.

V dnešní době, kdy se ze zateplování stal trend, se na trhu objevilo a objevuje nepřeberné množství výrobců, materiálů a technologií týkajících se zateplení domu, ale i povrchových úprav fasád.

Ale proto, abyste neudělali zbytečné chyby a hlavně, aby zateplení mělo smysl, je potřeba ke všemu přistoupit s klidem a postupně si vyjasnit všechny detaily.

Rozhodnutí první: Zateplit nebo nikoliv?

Toto rozhodování se týká fakticky jen majitelů novostaveb. U starších domů bývá zateplení nezbytné kvůli starším materiálům nemající potřebné tepelně-izolační vlastnosti.

Pokud máte novostavbu, pak je potřeba dobře uvážit, z jakého materiálu máte obvodové zdivo. Jako měrná veličina se sleduje tzv. „součinitel prostupu tepla bez omítek = U“ – tato veličina je nastavena tak, že čím menší je, tím má zdivo lepší tepelně-izolační vlastnosti. Tato veličina by měla býti menší než 0,35. Tato hodnota je hraniční pro normu. Není to však hodnota doporučená. Doporučená hodnota je 0,25 a menší.

Na trhu je mnoho materiálů a systémů, které tuto podmínku splňují a není je nutno tedy dále zateplit. Jedná se zejména o následující výrobky:

1)      Výrobce Wienerberger, produkt POROTHERM – typický zástupce pálených cihelných bloků

Název:  Součinitel prostupu tepla U

2)      Výrobce Xella, produkt YTONG – typický zástupce pórobetonových tvárnic

Název:  Součinitel prostupu tepla U

Takže pokud máte obvodové zdivo z těchto (nebo podobných) materiálů, dá se v podstatě říci, že zateplení nepotřebujete. Ale pozor  – není to úplně jisté.

Každé obvodové zdivo, případně celý dům může mít mnoho tepelných mostů. Proto pokud byste se chtěli rozhodnout o nepoužití zateplení, musíte mít jistotu v několika věcech:

 1. Nemáte na domu tepelné mosty, kudy by unikalo teplo – například nezaizolované železobetonové věnce, betonové překlady, části zdiva provedené v rozporu s technologickým postupem
 2. Zdivo bylo provedeno přesně dle technologického postupu – všechny rohy byly provázány tak jak mají být, byly použity správná lepidla, založení zdiva bylo na správnou maltu. Všechny překlady jsou systémové. Stropy a věnce jsou obloženy originálním věncovkami
 3. Nikde nebylo zdivo ztenčeno. Například stoupačky musí být velmi dobře zaizolovány. Zapuštěné WC geberit také. Prostupu skrze zdivo musí být také ošetřeny

V podstatě se dá říci, že i při použití nejmodernějších materiálů je velmi těžké mít jistotu, že je vše v pořádku a není nutné zateplovat.

Jsem přesvědčen, že drtivá většina z vás bude chtít zateplit.

Rozhodnutí druhé: Jaký typ izolantu zvolit?

Nejčastěji se používají dva typy izolantu – buďto pěnový polystyren nebo minerální vata. Samozřejmě existují i další materiály nebo i modifikace těchto dvou. Mají specifické použití a většinou vysokou cenu.

Nejčastějším izolantem je pěnový polystyren. Jedná se nejlevnější, a zároveň nejjednodušší variantu. Pro potřeby zateplení budov je vyvinut takzvaný fasádní polystyren EPS F70. Tento je stabilizovaný a odolný proti UV záření má přiměřenou hustotu.

Důvody proč lidé nejčastěji použijí polystyren jsou zřejmé:

 • Zdaleka nejlevnější
 • Nejjednodušší montáž
 • Realizační firmy mají největší zkušenosti
 • Pro většinu budov je naprosto dostačující

A jaké má polystyren nevýhody:

 • Není nijak zvlášť paropropustný. Neplatí obecně šířený nesmyl, že by polystyren nepouštěl žádné páry, rozhodně neplatí, že by byl dům udušen. Ale propustnost je ze všech izolantů nejmenší.
 • Je sice samozhášivý, ale rozhodně to neznamená, že by byl nehořlavý – do míst s větším rizikem požáru je nevhodný
 • Fasádu z polystyrenu mohou narušit ptáci, kteří jej mohou ničit klováním

Pokud nepotřebujete zajistit vysokou prostupnost vodních par (historické budovy, vlhké domy) a nehrozí bezprostřední ohrožení ohněm, je polystyren ideálním řešením.

Druhým nejčastěji používaným izolantem je zmíněná minerální vata.

Jsou dva hlavní důvody, proč je využíván tento materiál:

 • Vata je vysoce paropropustná – výborně odvádí vodní páry a celý dům doslova dýchá
 • Je nehořlavá

A mezi nevýhody obecně patří:

 • Složitější montáž
 • Vysoká hmotnost mající vliv na způsob kotvení a opatrnost při montáži na staré omítky
 • Vysoká cena

Pokud neřešíte finanční stránku, pak doporučím vatu jednoznačně. Stejně tak, pokud máte vlhký starý dům. Ale pozor vata není vše, aby byla propustnost par zachována musíte správně zvolit i další vrstvy systému.

A zmíněné ostatní izolanty:

 • Extrudovaný polystyren – specifický tvrzený polystyren, který má horši tepelně izolační vlastnosti než klasický fasádní polystyren je i hůře paropropustný, ale má vysokou mechanickou odolnost. Proto se používá všude tam, kde hrozí poškození fasády – například soklové části domu nebo místa vysoce namáhaná.
 • Směs polystyrenu a cementových lepidel – napříkal Isolet 3i. Jedná se kompromis. Tento izolant je nehořlavý, ale zároveň má mnoho charakteristik polystyrenu a není tak drahý jako vata.
 • Tepelně izolační omítka. Tento izolant je vysoce paropropustný, ale zároveň má nejhorší tepelně izolační vlastnosti. Nicméně je vhodné jej použít zejména tam, kde je velmi dobré obvodové zdivo (například z výše uvedených materiálů), a kde by měl sloužit jen jako pojistná izolace
 • Systémy paropropustných desek – každý dodavatel zateplovacích systémů má své minerální desky, které nabízí jako alternativu k minerální vatě – například Baumit open. Užití stejné jako minerální vata

Rozhodnutí třetí: Jak tlustý izolant

Mohutnost zateplení je pro mnohé naprosto zásadní. V podstatě ji všichni řeší jako první. Já tohle nepovažuji za zásadní. Jsem přesvědčen, že mánie poslední doby, kdy se preferuje co nejsilnější izolant je zbytečná.

Obecně by měla tloušťka odpovídat celkovému požadavku a kvalitě původní konstrukce.

Pokud mám zdivo z velmi kvalitního systému (viz výše uvedené, anebo i ostatní produkty typu Porohterm tloušťky 40 cm i v systému pero-drážka nebo klasický Ytong tloušťky 37,5cm), pak bych uvažoval o tloušťce do 8 cm.

Při méně kvalitním zdivu – například cihly pálené v tloušťce 50cm bych zvažoval izolant kolem 12cm.

Větší dimenze bych volil jen v případě slabého zdiva – například cihla pálená 30cm nebo kotovice, případě pěnosilikátové bloky tl. 30 cm. Pak bych zvažoval i tloušťku kolem 16cm.

Samozřejmě je nutná brát na zřetel, že velká dimenze izolantu má vliv na cenu, ale také na technologii provádění (nad 10 cm jiný typ kotvení apod.) a hlavně i na estetiku – ostění oken a dveří významně nabydou. Parapety se zvětší apod.

Rozhodně ale není nutné snažit se zde ušetřit. V celém systému je cena za materiál izolantu jen zlomek, takže snížení tloušťky například o 2 cm můžete ušetřit třeba jen 5 procent nákladů – a to za to nestojí. Již nikdy tam ty 2 cm nevrátíte.

Rozhodnutí čtvrté: Jaká povrchová úprava

Vzhledem k obrovskému množství možností, které dnešní výrobci fasádních systémů nabízí jsem se rozhodl, že se povrchovým úpravám budu věnovat v samostatném článku.

Související články

Comments:

(01) posted on Chci novou fasádu – kde začít

Make a Comment