Červen 20 2010

Porotherm nebo Ytong?

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Každý kdo se dostal do situace, kdy přemýšlel jaký materiál zvolit při stavbě domu či přístavbě nebo nástavbě, velmi pravděpodobně zažil rozhodování, jež značí nadpis.

Obecně by bylo jistě přesnější otázku položit v podobě „Pálené nebo pórobetonové zdivo?“. Nicméně většina ze stavebníků, odborníků i laiků má vžité dva největší výrobce na našem trhu. Proto se obecně užívají názvy jejich výrobků. A to i přesto, že často nemyslíme přímo Porotherm od společnosti Wienerberger, ale i jiného výrobce (například Heluz, Tondach apod.).  Stejně jako často zvažujeme spíše levnější Porfix, Ift nebo H+H místo Ytongu, přesto říkáme obecně Ytong.

Jak jsem naznačil, oba zástupci nejpoužívanějších technologií mají své alternativy. Přesto se budeme v tomto článku věnovat jen srovnání technologií pálených a pórobetonových cihel obecně. Porovnání jednotlivých značek mezi sebou se budu věnovat v jiném textu.

Tak tedy stavíme dům (přistavujeme nebo nadstavujeme) a jedna z prvních otázek od projektanta nebo i v rodině může být, jakou technologií budou provedené zdi. Stejně tak spousta známých přispěje svými radami, jež ale nemusí být vždy korektní a může se jednat o mýty. Proto je potřeba k rozhodnutí přistoupit komplexně a systematicky.

Hlavní charakteristiky pálených komůrkových cihel – největší výrobce Wienerberger, produkt POROTHERM.

 • Velkou výhodou je velmi vysoký tepelný odpor, který zaručuje nízké náklady na vytápění
 • Dobré akustické vlastnosti solidně zabraňují šíření zvuku skrze konstrukce
 • Jedná se o přírodní materiál
 • Poměrně rychlý systém výstavby (u konkrétních systému broušených cihel srovnatelný s pórobetonovými tvárnicemi)
 • Zajišťuje příjemné klima v domě – použitý materiál je difúzní a umožňuje průnik vodních par
 • Vysoká pevnost – staticky velmi stabilní a únosný systém
 • Tradiční materiál
 • Vysoká protipožární odolnost
 • Systém Porotherm Profi Dryfix je možné zdít i v teplotách kolem 0 stupňů Celsia.
 • Kompletní stavební systém – výrobci dodávají všechny prvky, tj. nosné obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo, příčky, věncovky, stropy, překlady

Hlavní charakteristiky pórobetonových tvárnic – největší výrobci Ytong, produkt YTONG

 • V současné době srovnatelně velmi vysoký tepelný odpor – taktéž snižuje náklady na vytápění
 • Ekologický materiál
 • Velmi jednoduchý na zpracování a opracování – materiál se dá řezat a upravovat i ručně, včetně broušení
 • Velmi rychlý systém výstavb
 • Vysoká protipožární odolnost
 • Stejně jako Porotherm se jedná o kompletní stavební systém

Teď by bylo na místě zmínit několik nevýhod systémů:

Nevýhody pálených cihel POROTHERM

 • Vysoká hmotnost bloků – zvyšuje nároky na dopravu i přemístění v rámci stavby
 • Náročnější možnost opracování a zpracování – bloky je nutno řezat na stolní pile a nelze je jednoduše brousit
 • Při vedení kabelových rozvodů i potrubích ve stěnách se komůrky tzv. sypou – velmi těžko se dělá přesná drážka a dochází k poškození zdiva
 • Nutnost provést silnovrstvé omítky (buďto klasické dvouvrstvé nebo 1cm tlusté jednovrstvé). Nevýhoda spočívá v množství vody, která se takto dostává do stavby a prodlužuje technologické pauzy.

Nevýhody pórobetonových bloků YTONG

 • Vysoká nasákavost
 • Tepelný prostup je sice dle udávaných hodnot srovnatelný se systémem Porotherm. Problém je v tom, že tyto hodnoty jsou měřeny v laboratorních podmínkách. Pokud je Ytong částečně nasáklý vodou (což se děje i absorpcí vzdušné vlhkosti) velmi rychle ztrácí tyto své tepelně izolační kvality – rychleji než Porotherm (protože ten nasákavý není).
 • Menší statická pevnost. Při požadavcích na vyšší pevnost se sice dají použít speciální bloky, které Ytong nabízí, nicméně následně roste i jejich cena
 • Mají horší akustické vlastnosti než Porotherm
 • Netradiční materiál – po staletí je zvykem používat klasické pálené cihly.

V úvodu článku hovořím o mýtech. Zde jsou některé z nich:

Porotherm je výrazně dražší než Ytong
Není to pravda. Při srovnání srovnatelných produktů – tedy s obdobnými vlastnostmi jsou ceny vyrovnané.

Porotherm je náročnější na zdění
Opět to není úplně pravda. Ano některé systémy od Porothermu jsou náročnější, ale jiné novější jsou stejně jednoduché jako Ytong. Také se lepí na lepidlo.

Na Ytong se dávají tenkovrstvé omítky, což je rychlejší a jednodušší
Toto platí jen částečně. U některých systémů Porothermu – zejména systém Profi a Profi Dryfix se dají použít také tenkovrstvé omítky.

Ytong je po vyzdění hned únosný, u Porothermu se musí čekat na vyzrání zdící malty
Opět to platí jen částečně – u broušených cihel Porotherm Profi a Profi Dryfix nastupuje únosnost stejně rychle jako u Ytongu a v případě systému Porotherm Profi Dryfix dokonce rychleji.

Ytong má menší únosnost než Porotherm, nelze je použít na patrové domy
Ytong nabízí i bloky se zvýšenou pevností. Dokonce nabízí několik variant (Ytong P1,8-300, Ytong P2-350, Ytong P2-400, Ytong P2-500 a Ytong P4-500)

Ytong má horší tepelně izolační vlastnosti než Porotherm
Není to pravda. Ytong zejména v poslední době přišel na trh s novými tvárnicemi Ytong Lambda a Ytong Theta, které svými tepelně izolačními vlastnostmi dohnali a vyrovnali Porotherm.

Při porovnání výše uvedených parametrů lze konstatovat, že výběr mezi oběma materiály je náročný a myslím si, že po právu se dá hovořit o tom, že je důležité posoudit vždy konkrétní situaci.

Ale pokud bychom měli udělat celkový závěr, pak s přihlédnutím ke zkušenostem budu mírně favorizovat Porotherm. Jeho vlastnosti jsou stálé a stabilní díky nízké nasákavosti a je to zároveň tradiční materiál. Na druhou stranu mohu uvést dva případy, kdy bych upřednostnil Ytong. V prvním případě pokud by se jednalo o stavbu, kde je mnoho nerovných stěn – oblouků apod. Pak má Ytong výhodu v dobrém opracovávání a možnosti broušení. A druhý případ, kdy je Ytong vhodnější, je pokud si dům stavíte svépomocí – tam je výhoda v jednoduchosti zdění i opracování významná.

Nehovořil jsem ještě o jednom důležitém srovnání – a to cenovém. Ne že by nebyly cenové rozdíly mezi těmito systémy. Ale rozhodně neplatí mýtus, že by Porotherm byl výrazně dražší než Ytong. Dovolil bych si prohlásit, že ceny jsou srovnatelné. Ale musí se srovnávat srovnatelné se srovnatelným. Oba systémy nabízí mnoho variant, některé jsou levnější a jiné dražší. Přesto pokud se srovnají výrobky se stejnými užitnými vlastnostmi, nelze najít větších cenových rozdílů.

Související články

Make a Comment