Srpen 19 2010

Dvouvrstvé řešení Ytong + Multipor, alternativa Porotherm Hi i Ytong Theta

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Každý z nás, kdo staví, stavěl, bude stavět nebo se o to trošku zajímal se běžně setkává s různými typy obvodového zdiva. Většinou hovoříme o klasických pálených cihlách (Porotherm či Heluz) nebo o pórobetonu (Ytong, Porfix, IFT či H+H). Vyjímečně pak narazíme na dřevostavby či alternativní zdivo (betonové, vápenocementové KM Beta apod.). Přesto existuje jedna varianta, která sice není běžná, ale určite stojí za úvahu. Jedná se o dvouvrstvé řešení Ytong + Multipor.

Jak sám název napovídá, vychází tato variant z pórobetonového materiálu Ytong. A jak dále název napovídá, jedná se o skladbu dvou materiálů, a to tvárnic pro přesné zdění Ytong a izolačních desek Multipor. Možná by se to dalo přirovnat k obvodovému zdivu z Ytongu, které je zatepleno Multiporem.

Důvod vzniku dvouvrstvého řešení Ytong + Multipor

Možná vás napadne, proč výrobce Ytongu přišel s takovým řešením. Vždyť při dnešní rozsáhlé nabídce obvodových cihel (Porotherm Hi, Porohtherm Hi Profi (Dryfix), Porotherm P+D, Porotherm EKO+, Porotherm EKO+ Profi (Dryfix), Porotherm Profi (Dryfix), Porotherm Ti Profi, Heluz Family broušená, Heluz Thermo Sti (broušená), Heluz Plus (broušená), Heluz Trend, Heluz, Ytong Lambda, Ytong Theta, Ytong P1,8-300, Ytong P2-400, Porfix Plus, H+H Greenblock, H+H Exclusice, H+H Classic a dalších) si každý může vybrat jednovrstvé řešení, proč by měl chtít dvouvrstvou variantu?

Vzhledem k zvyšujícím se požadavkům na tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva, kdy dnes už nestačí hodnoty součinitele prostupu tepla na úrovni 0,35, což je hodnota stanovená normou, je nutné nabízet stále lepší řešení. Proto také vznikají nová a nová řešení – dnešní obvodové zdivo dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla pod hodnotou 0,20 (přičemž norma hovoří o uvedené hodnotě 0,35 a doporučená hodnota je 0,25). Mezi takové zdivo patří:

 1. Heluz Family 50 broušená, U=0,16
 2. Ytong Theta, U=0,16
 3. Porotherm 50 Hi Profi, U=0,17
 4. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, U=0,17
 5. Porfix Plus 50 cm, U=0,17
 6. Porotherm 50 Hi, U=0,18
 7. H+H Greenblock 50 cm, U=0,18

A přestože se jedná o úžasné hodnoty – zdivo bude velmi dobře tepelně izolační, pořád to nemusí stačit. Pokud se podíváme do kategorie pasivních domů, tedy ještě dále než-li domy nízkoenergetické pro které je uvedené zdivo určené, pak zjistíme, že pro tuto kategorii nám tyto hodnoty nestačí.

Jistě bychom mohli hodnoty zlepšit dodatečným zateplením této obvodové konstrukce. Nicméně vzhledem k faktu, že se jedná o zdivo tloušťky 50 cm nám každé další zateplení zvětšuje mohutnost obvodové stěny, což není žádoucí.

A právě proto vzniklo dvouvrstvé řešení Ytong + Multipor – při celkové tloušťce konstrukce 50 cm nabízí lepší tepelně izolační vlastnosti, než kterékoliv jiné výše uvedené zdivo.

Vlastnosti Ytong + Multipor

Dvouvrstvé řešení může zvolit libovolně. Multipor se dodáva v tloušťkách 50, 60, 80 , 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm. Nicméně doporučeným řešením, kterým získáme kýžené tepelně izolační vlastnosti na úrovni pasivního domu je Ytong P2-400 tloušťky 30 cm + Multipor tloušťky 20 cm.

Součinitel prostupu tepla výsledné konstrukce je 0,13. Tedy méně než u kterékoliv jiného zdiva při zachování tloušťky 50 cm.

Další významné vlastnosti:

 • vysoká paropropustnost konstrukce
 • homogennost konstrukce, tj. oba použité materiály jsou vyrobeny na stejné bázi, po jejich slepení tak tvoří jednolitý celek a je fakticky vyloučeno různé chování materiálů v povětrnostních podmínkách a pod. je tak vyloučeno praskání či jiné nežádoucí efekty jako u zateplení pevných kosntrukcí například polystyrenem
 • vysoká pevnost Multipor – je pevnější než polystyren, nemohou jej narušit například ptáci a je i více odolný proti mechanickému poškození
 • ekologická výroba. Na rozdíl od polystyrenu je výroba Multipor ekologická
 • systémovost řešení – jedná se o řešení od jednoho výrobce, je tedy odzkoušené a výrobce garantované

Závěrem

Toto řešení lze jen doporučit. Samozřejmě jen pro toho, kdo hledá takové tepelně izolační vlastnosti. Dvouvrstvé řešení Ytong + Multipor je lepší, než polystyrenem či vatou zateplené zdivo. Navíc je plně ekologické, systémové a dokonale paropropustné.

A cena? Úvaha by neměla opomínat ani cenovou náročnost. Cena se skládá z ceny Ytong P2-400 tloušťky 30 cm a Ytong Multipor tloušťky 20 cm a činí 1658 Kč / m2.

Pro porovnání s ostatními konstrukcemi tloušťky 50 cm:

 1. Heluz Family 50 broušená, 1118 / m2
 2. Porfix Plus 50 cm, 1192 Kč / m2
 3. Porotherm 50 Hi Profi, 1262 Kč / m2
 4. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 1326 Kč / m2
 5. Porotherm 50 Hi, 1335 Kč / m2
 6. H+H Greenblock 50 cm, 1425 Kč / m2
 7. Ytong Theta, 1595 Kč / m2
 8. Ytong P2-400 30 + Ytong Multipor 20, 1658 Kč / m2

Takže je to nejdražší řešení, ale pokud zvážíme, že u ostatních systému bychom museli provést zateplení, abychom dosáhli stejných parametrů, tak by se cena výrazně změnila. Přepočet ceny (přípočet 300 Kč/m2 za nalepení izolantu tl. 100 mm):

 1. Heluz Family 50 broušená, 1418 / m2
 2. Porfix Plus 50 cm, 1492 Kč / m2
 3. Porotherm 50 Hi Profi, 1562 Kč / m2
 4. Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 1626 Kč / m2
 5. Porotherm 50 Hi, 1635 Kč / m2
 6. Ytong P2-400 30 + Ytong Multipor 20, 1658 Kč / m2
 7. H+H Greenblock 50 cm, 1725 Kč / m2
 8. Ytong Theta, 1895 Kč / m2

I přesto není dvouvrstvé řešení nejlevnější, ale zase v této variantě mají ostatní kosntrukce mohutnost již 60 cm + nejedná se o homogenní konstrukce.

Prostě není to levné, ale za to velmi kvalitní řešení.


Související články

Comments:

(01) posted on Dvouvrstvé řešení Ytong + Multipor, alternativa Porotherm Hi i Ytong Theta

Make a Comment