Srpen 16 2010

Nebojme se novinek: Výhody broušených cihel Porotherm a Heluz

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Již to několik let, kdy společnost Wienerberger představila novinku v oblasti pálených zdících materiálů. Jednalo se broušené cihly Porotherm, nesoucí obchodní označení Porotherm CB. Tehdy vše vycházelo z klasických pálených cihel Porotherm P+D. Porotherm P+D jsou klasické cihly spojované na pero a drážku. Výšká cihelného bloku je 238 mm a předpokládá se zdění na 12 mm tlusté maltové lože. Celkem tak modul tvoří 250 mm.Cihla broušená má výšku 249 mm a předpokládá se zdění na tenkovrstvou maltu o tloušťce 1 mm. Byl tak zachován stejný modul, a to 250 mm. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že se nepoužívá klasická malta. Tím se získalo mnoho výhod:

 • klasické malty se zpotřebovává velké množství – je nutné ji namíchat, přepravit, aplikovat – to je pracné
 • tenkovrstvá malta se míchá jako lepidlo do kbelíku
 • tenkovrstvá malta se nanáší v tloušťce 1 mm, její spotřeba je malá – 1 pytel o hmotnosti 25 kg na 2 palety zdiva
 • nanášení probíhá speciálním maltovacím válečkem, který rovnoměrně rozprostře maltu po cihelném bloku. Navíc je nanášení velmi rychlé.
 • do stavby se dostává minimum vody, čímž se zkracují technologické pauzy pro další konstrukce
 • tenkovrstvá malta velmi rychle tvrdne. Celkovou konstrukci je možné plně zatíži do 48 hodin po zdění (u klasické malty se musí čekat na vytvrdnutí malty i několik dní). To urychluje následné práce jako je například montáž stropů
 • samo zdění je velmi rychlé, protože po založení první řady se cihly skládají na tenkou vrstvu a není nutné každou řadu zvlášť vyrovnávat.

Samozřejmě se jedná o nový způsob, který přináší i nové postupy. A vzhledem k tomu, že systém je sofistikovanější, vyžaduje i více pozornosti:

 • je nutné dbát na perfektní založení stavby – první řada musí být dokonale rovná, nelze nic vyrovnat na vysokém maltovém loži jako u klasického zdění
 • je nutné dbát v průběhu zdění na dokonalnou rovnost každé řady – každá malá odchylka dole se projeví v desetinásobku nahoře
 • je nutné pořídit nebo si půjčit správné nářadí, maltovací váleček, zakládací sadu.

Nicméně není třeba se tohoto systému zdění vůbec obávat. Přestože je systém na trhu již mnoho let, nenajde se zatím mnoho firem a řemeslníků, kteří by jej upřednostňovali.

Přesto pro stavebníka či investora stavby skýtá samé výhody. Zejména rychlost výstavby, zkrácení technologických pauz a lepší tepelně izolační vlastnosti. Neexistence spár úplně eliminuje tepelné mosty, které vznikají v klasickém zdivu skrze zdící maltu.

Nemluvě o estetickém dojmu, který zdivo z broušených cihel má. A to má dále vliv i na jednoduchost provádění omítek a fasády.

Proto přesto, že vám mnoho stavařů bude systém rozmlouvat, nenechte se oklamat. Nejčastějším argumentem je, že systém je drahý.

To není pravda. Ano samotná jedna cihla je dražší než cihla nebroušená. Ale musíme uvažovat cenu za hotové zdivo. A tady se vše vyrovnává. U broušených cihel dostaneme v ceně všechnu potřebnou tenkovrstvou maltu. U běžných cihel musím zdící maltu koupit. U broušených cihel dosáhneme až 50ti procentní úspory času při zdění, což je velká úspora na práci.

Porotherm proto ceny nastavil tak, že cena za hotové zdivo je naprosto stejná bez ohledu, jestli se využije systém broušených nebo klasických cihel. Tím jasně deklaroval výhodu pro broušené cihly. Samozřejmě jako u každého systému i zde chvíli potrvá, než se systém stane běžným.

Porotherm není jediný

Přestože hovoříme o Porothermu, pak dnes není Porotherm jediným dodavatelem broušených cihel. Největším konkurentem je výrobce Heluz. Ten nabízí broušené varianty ke všem svým cihlám.

Navíc zdění na maltu není jediným způsobem zdění. Dnes se již běžně používá tzv. systém Dryfix, tedy zdění „na sucho“. Jedná se o nahrazení malty PU pěnou. PU pěna je úžasně pevné pojivo. Nanáší se ve dvou řadách. Její aplikace je ještě rychlejší než u tenkovrstvé malty. Tuhnutí je v řádu hodin. A hlavně lze ji aplikovat až při do teplot -5 stupňů Celsia. Tento systém je největší novinkou a posouvá možnosti zdění zase o kus dál.

Porovnání tepelně izolačních vlastností

Ale abychom nezůstali jen u deklaratorních prohlášeních o výhodách. Následující porovnání demonstruje rozdíl v součiniteli prostupu tepla u cihel normálních a broušených:

Součinitel prostupu tepla (U) je veličina, která stanovuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Její hodnota se objevuje v normách a je stanovena na úroveň 0,35. Dnes se však většinou pracuje s hodnotou doporučenou, která je stanovena na 0,25. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší má konstrukce tepelně izolační vlasntnosti.

Označní Porotherm P+D jsou klasické cihly zděné na zdící maltu, Protherm Profi jsou broušené cihly zděné na nenkovrstvou maltu (dříve Porotherm CB) a Porotherm Profi Dryfix jsou broušené cihly zděné na PU pěnu (dříve Porotherm CB DF). Profi a Profi Dryfix mají stejné hodnoty, proto ve srovnání budu uvádět jen variantu Profi.

 • Porotherm 44 P+D, U=0,28 x Porotherm 44 Profi, U=0,28
 • Porotherm 40 P+D, U=0,31 x Porotherm 40 Profi, U=0,30
 • Porotherm 30 P+D, U=0,7 x Porotherm 30 Profi, U=0,50

Rozdíl je vidět i u cihel Porotherm Hi, kde opět varianta Porotherm Hi jsou cihly na zdící maltu, Porotherm Hi Profi na tenkovrstvou maltu a Porotherm Hi Profi Dryfix na PU pěnu.

 • Porotherm 50 Hi, U=0,18 x Porotherm 50 Hi Profi, U=0,17

Větší rozdíly pak vidíme u produktů Heluz:

 • Heluz Thermo Sti 49, U=0,24 x Heluz Thermo Sti 49 broušená, U=0,19
 • Heluz Thermo Sti 44, U=0,26 x Heluz Thermo Sti 44 broušená, U=0,21
 • Heluz Plus 44, U=0,31 x Heluz Plus 44 broušená, U=0,26
 • Heluz P15 44, U=0,38 x Heluz P15 44 broušená, U=0,32
 • Heluz Sti 40, U=0,29 x Heluz Sti 40 broušená, U=0,23
 • Heluz Plus 40, U=0,34 x Heluz Plus 40 broušená, U=0,29
 • Heluz P15 40, U=0,41 x Heluz P15 40 broušená, U=0,35
 • Heluz Sti 38, U=0,30 x Heluz Sti 38 broušená, U=0,25
 • Heluz Plus 38, U=0,36 x Heluz Plus 38 broušená, U=0,30
 • Heluz P15 38, U=0,43 x Heluz P15 38 broušená, U=0,37
 • Heluz Sti 36,5, U=0,31 x Heluz Sti 36,5 broušená, U=0,26
 • Heluz Plus 36,5, U=0,37 x Heluz Plus 36,5 broušená, U=0,31
 • Heluz P15 36,5, U=0,45 x Heluz P15 36,5 broušená, U=0,38

Rozdíly opravdu nemalé a rozhodně nezanedbatelné.

Porovnání měrné pracnosti zdění

Větší význam mají však broušené cihly z hlediska rychlosti zdění. Díky ryhlému nanašení malé vrstvy lepidla, nebo ještě rychlejšímu nanášení PU pěny, je systém broušených cihel opravdu velmi atraktivní.

Zde je srovnání měrné pracnosti zdění, tj. kolik hodin trvá vyzdění 1 m2. Čím méně, tím je zdění rychlejší.

 • Porotherm 44 P+D, 1,3 h/m2 x Porotherm 44 Profi, 0,98 h/m2 x Porotherm 44 Profi Dryfix, 0,65 h/m2
 • Porotherm 40 P+D, 1,21 h/m2 x Porotherm 40 Profi, 0,9 h/m2 x Porotherm 40 Profi Dryfix, 0,61 h/m2
 • Porotherm 30 P+D, 0,91 h/m2 x Porotherm 30 Profi, 0,7 h/m2 x Porotherm 30 Profi Dryfix, 0,46 h/m2

Jak je vidět rozdíly mezi klasickým pero-drážka a Profi Dryfix jsou sto procent. Tj. zdění na PU pěnu je až dvakrát rychlejší. Pro dokreslení další typy Porotherm EKO+ a Porotherm Hi

 • Porotherm 44 EKO+, 1,3 h/m2 x Porotherm 44 EKO+ Profi, 0,98 h/m2 x Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix, 0,65 h/m2
 • Porotherm 40 EKO+, 1,21 h/m2 x Porotherm 40 EKO+ Profi, 0,9 h/m2 x Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix, 0,61 h/m2
 • Porotherm 50 Hi, 1,4 h/m2 x Porotherm 50 Hi Profi, 1,06 h/m2 x Porotherm 50 Hi Profi Dryfix, 0,7 h/m2

A pro úplnou informaci uvádím srovnání výrobce Heluz:

 • Heluz Thermo Sti 49, 1,4 h/m2 x Heluz Thermo Sti 49 broušená, 1,05 h/m2 x Heluz Thermo Sti 49 broušená na PU, 0,78 h/m2
 • Heluz Thermo Sti 44, 1,3 h/m2 x Heluz Thermo Sti 44 broušená, 0,894 h/m2 x Heluz Thermo Sti 44 broušená na PU, 0,65 h/m2
 • Heluz Plus 44, 1,3 h/m2 x Heluz Plus 44 broušená, 0,894 h/m2 x Heluz Plus 44 broušená na PU, 0,65 h/m2
 • Heluz P15 44, 1,3 h/m28 x Heluz P15 44 broušená, 0,894 h/m2 x Heluz P15 44 broušená na PU, 0,65 h/m2
 • Heluz Sti 40, 1,21 h/m2 x Heluz Sti 40 broušená, 0,821 h/m2 x Heluz Sti 40 broušená na PU, 0,61 h/m2
 • Heluz Plus 40, 1,21 h/m2 x Heluz Plus 40 broušená, 0,821 h/m2 x Heluz Plus 40 broušená na PU, 0,61 h/m2
 • Heluz P15 40, 1,21 h/m2 x Heluz P15 40 broušená, 0,821 h/m2 x Heluz P15 40 broušená na PU, 0,61 h/m2
 • Heluz Sti 38, 1,15 h/m2 x Heluz Sti 38 broušená, 0,789 h/m2 x Heluz Sti 38 broušená na PU, 0,58 h/m2
 • Heluz Plus 38, 1,15 h/m2 x Heluz Plus 38 broušená, 0,789 h/m2 x Heluz Plus 38 broušená na PU, 0,58 h/m2
 • Heluz P15 38, 1,15 h/m2 x Heluz P15 38 broušená, 0,789 h/m2 x Heluz P15 38 broušená na PU, 0,58 h/m2
 • Heluz Sti 36,5, 1,11 h/m2 x Heluz Sti 36,5 broušená, 0,756 h/m2 x Heluz Sti 36,5 broušená na PU, 0,56 h/m2
 • Heluz Plus 36,5, 1,11 h/m2 x Heluz Plus 36,5 broušená, 0,756 h/m2 x Heluz Plus 36,5 broušená na PU, 0,56 h/m2
 • Heluz P15 36,5, 1,11 h/m2 x Heluz P15 36,5 broušená, 0,756 h/m2 x Heluz P15 36,5 broušená na PU, 0,56 h/m2

Opět se ukazuje, že zdění na PU pěnu broušených cihel je 2x rychlejší, než klasických cihel na zdící maltu.

Závěr

Broušené cihly nemají snad žádnou nevýhodu. Sice je možné jako mínus chápat fakt, že ne každá firma či řemeslník umí zdít tyto systému, ale přeci není problém najít někoho, kdo to prostě umí. Vyšší náročnost při zakládání je pak vyvážena jednoduchostí a rychlostí samotného zdění.

Dnes jsou navíc proškolené a autorizované firmy, které provádějí zakládání staveb z broušených cihel. Provedou pouze první řadu – zbytek je již na najaté firmě. Tyto autorizované společnosti jsou proškoleny přímo od výrobce a garantují opravdu kvalitní a přesné založeí stavby. Je určitě na zvážení, zda takovou službu nevyužít.

Celkově pak broušené cihly přináší hlavně tyto výhody:

 • rychlost zdění
 • absence velkého množství vody nebo vody vůbec u systémů na PU pěnu
 • možnost zdít až do -5 stupňů Celsiu u PU pěny
 • velmi rychlé tuhnutí
 • velmi rovné zdivo
 • lepší tepelně izolační vlastnosti.

Nebojte se a zvolte tyto cihelné systémy!

Související články

Make a Comment