Srpen 11 2010

Když se řekne Schiedel

Tagged Under : , , , , , , , , , ,

Již na obrázcích Josefa Lady vypadala typická česká vesnice tak, že na každém domě byl komín, ze kterého se v zimě linul dým. Komín prostě patří neodmyslitelně k vizáži každého domu. Dnes je v podstatě jediným rozumným řešením zajistit komíny systémový nebo dvouplášťový nerezový. Poslední jmenovaný je sice možná jednodušší na montáž, ale nejedná se o tradiční materiál ani tradiční vzhled. Proto se budu soustředit na komíny systémové. V této kategorii je nejznámějším výrobce Schiedel.Schiedel nabízí několik variant komínů. Vždy se jedná o zděné systémy. To znamená, že komín je posazen na základové patce nebo rozšířeném základu. Od tohoto předpokladu také vyplývá, že se s komínem musí počítat dopředu a při dodatečném budování komína je právě vytvoření dostatečné základové konstrukce to nejdražší a přináší největší komplikace. Zděný komín je pak skládán z tvárnic. Tyto tvárnice se na sebe lepí k tomu určeným tmelem nebo jiným pojivem. Do tvárnice se vkládají keramické vložky, které se izolují minerální vatou. Pro potřeby obsluhy komínového tělesa, pro čištění či napojení spotřebiče existuje mnoho speciálních tvarovek.

Vzhledem k tomu, že komín může sloužit k odvodu různých spalin stejně jako k odkouření různých spotřebičů, nabízí Schiedel několik variant komínů.

Schiedel Absolut

Jak praví název jedná se o velmi univerzální komín (jeho použití je tzv. absolutní). V praxi to znamená, že tento komín můžeme použít pro odvod teplých i studených spalin. Můžeme připojit i kondenzační spotřebiče. Další možností je využití systému Schiedel Absolut pro přívod spalovacího vzduchu a to jednak k uzavřeným plynovým spotřebičům, ale také k na vzduchu v místnosti nezávislým spotřebičům na tuhá paliva. Při zvolení tohoto komínového systému máte jistotu univerzálního využití a nemusíte pak dělat žádné kompromisy při výběru spotřebiče. Systém Schiedel Absolut se vyznačuje několika novinkami:

 1. Sendvičová, tepelně izolovaná tvárnice

  U ostatních systémů se tepelná izolace vkládá mezi tvárnici a keramickou vložku. Systém Schiedel Absolut využívá tvárnice, které maji již integrovanou tepelnou izolaci.

 2. Tenkostěnná, isostaticky lisovaná, keramická vložka

  Jedná se o univerzální vložku, kterou lze provozovat i v mokrém kondenzačním provozu. Právě tato speciální keramciká vložka umožňuje univerzálnost celého systému.

 3. Tepelně izolovaná šachta

  Tato již zaizolovaná šachta zajišťuje přívod vzduch ke spotřebičům na pevná paliva. Díky izolaci dodávané jakou součást systému není nutné komín dále nijak izolovat na povrchu.

 4. Termoizolační tvárnice, těsnící set

  Tyto nové prvky odstraňují tepelné mosty a zajišťují ještě lepší tepelně izolační vlastnosti.

Schiedel UNI *** plus

Schiedel UNI*** plus je třísložkový komínový systém se zadním větráním. Základem je vnitřní keramická vložka. Jeho využití je zejména při odvodu spalin od běžných spotřebičů – možno využít pro odkouření spotřebičů na tuhá, kapalná i plynná paliva. Užití tohoto systému je velmi široké. Nelze jej použít na kondenzační spotřebiče. Nicméně na jakékoliv další ano.

Tím se z tohoto systému stává nejpoužívanější komínový systém od Schiedelu. Jeho využití lze nalézt v novosavbách rodinných domů, bytových domů i spalovnách.

Zálkadní vlastnosti systému Schiedel UNI*** plus:

 • velmi jendoduché projektování
 • průměr průduchu od 120 mm do 450mm
 • vnitřní keramické vložky odolné proti vlhkosti
 • odolný při vyhoření
 • možnost dvouprůduchových tvárnic pro průměry od 120 mm do 200 mm
 • možnost osadit tvárnice s víceúčelovou šachtou
 • velmi mnoho variant řešení nadstřešní části
 • široké příslušenství

Schiedel Avant

Tento systém je vhodný pro odvod spalin s teplotou do 160 stupňů. Jedná se opět o dvousložkový komín s keramickou vložkou. Vzhledem k omezení teploty je předpokládané užití systému Schiedel Avant pro plynná či kapalná paliva. Jeho výhodou je pak možnost připojení kondenzačního spotřebiče.

Na systém Avant Primo mohou být připojeny spotřebiče typu B (tedy otevřené spotřebiče, které využívají pro hoření vzduch místnosti) nebo na vzduchu v místnosti nezávislé uzavřené spotřebice typu C (Turbo).

Systém je připraven na podtlakový i přetlakový provoz. Jedná se o první přetlakově těsný keramický systém na českém trhu.

Schiedel Multi

Schiedel Multi je systém určeý pro odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů. Vzhledem k možnosti připojení několik plynových spotřebičů na jeden systém po celé jeho výšce, je tento systém s oblibou využíván v bytových domech, kde každá bytová jednotka má vlastní plynový kotel.

Komínový systém Schiedel Multi je určen pro odvod spalin pro maximálně 10 plynových kotlů. Nabízen je v průměrech od 140 mm do 250 mm. Přívod vzduchu ke spotřebičům je plně zaintegrován v rámci systému.

Schiedel Parat

Jedná se o prefabrikované komínové systémy. To v praxi znamená, že komínové těleso je vyrobeno v jednom celku odpovídajícím jednomu podlaží domu. Své užití nacházejí zejména v montovaných domech. Tato technologie pak eliminuje vznik jakýchkoliv montážních chyb. Další nespornou výhou je výrazné zrychlení zabudování komínu. Schiedel Parat je jen způsob přípravy komína. Tímto způsobem lze dodávat tyto systémy:

 1. Schiedel Absolut

 2. Schiedel UNI*** plus

Jednotlivé části takto připraveného systému mohou mít délky až 6 metrů. Všechny spoje jsou prefabrikované a obsahují jen nerezové či jinak odolné součásti. Dle požadavků objednatele je možné jednotlivé díly dodávat již s povrchovou úpravou – a to v různých úrovních. To se týká interiérové části i nadstřešní části.

Závěrem

Co dodat – je zřejmé, že nabídka společnosti Schiedel je opravdu pestrá. Každý si jistě vybere pro něj optimální řešení. Schiedel díky své tradici nabízí kvalitů, která je opravdu prověřená.

Random Posts

Make a Comment