Červenec 13 2010

Odvodnění – nepodceňujte drenáže!

Tagged Under : , , , , , , , , , , ,

Každý kdo staví nový dům nalezne ve své projektové dokumentaci buďto zmíňku nebo detailní popis odvodnění – drenáží. Pokud nenajde, měl by změnit projektanta. Stejně tak u starších domů mohou nastat problémy s vlhkostí a úvaha o odvodnění začíná být na místě.

Většina stavebníků bere odvodnění formálně – je to nějak nakresleno v dokumentaci, tak hodíme do jámy drenážní trubku a je to. Ale pozor, takové podcenění je velkou chybou a může se vymstít. V první řadě je nutné si uvědomit, že provedení odvodnění je ve fázi novostavby daleko daleko jednodušší než provádět odvodnění dodatečně. V podstatě pokud se na správné provedení drenáží zaměříte, nezdrží vás to déle než o jeden den. Ale pokud budete chtít dělat něco dodatečně, pak už to může být až desetkrát náročnější.

Pokud uvažujete o dodatečném ododnění již stojící stavby, pak je pečlivost také na místě. Pokud už podstupujete takovou práci, která vás stojí nemálo času, úsilí a peněz, pak by měl být výsledek co nejlepší.

V přístupu k drenážím a jejich rozsahu rozhoduje několik faktorů. Jeden z hlavních je fakt, zda objekt stojí ve svahu nebo na rovině. Svah je negativním faktorem pro zavodňování okolí objektu. A rozhodně je vhodné v takových případech na odvodnění dbát dvojnásob. Optimální je odvodnění podélné po délce svahu v prostoru nad objektem (ať už domem nebo komunikací) a pak ještě kompletní obvodové odvodnění objektu. Je to možná 30 metrů drenážního potrubí navíc, ale rozhodně pomůže.

Dalším faktorem, který má vliv na způsobe a rozsah odvodnění je spodní voda a celková vlhkost prostoru. A jako poslední faktor bych uvedl rozdíl u objektu, který je podsklepen a který nikoliv.

Rozsah odvodnění

Jak je výše uvedeno, je-li objekt ve svahu, tak by se mělo začít s podélným odvodněním nad objektem nejlépe v celé délce. Pak by mělo následovat obvodové odvodnění objektu. Zpravidla bývá drenážní trubka situována podél základových pasů. Vždy by měla být až u nejnižší části základového pasu. Je běžné, že se pro zjednodušení drenáž umísťujě těsně pod povrch, ale takové odvodnění v podstatě postrádá smysl. Pro stabilitu stavby je nutné odvézt vodu od nejnižší části základů.

Pokud je objekt podsklepen musí být odvodněny plošně všechny stěny. Kromě odvodu vody slouží drenáž i k ochraně svislých izolací. Stejný případ je i u zapuštěných bazénů. Samostatnou kapitolou mohou být komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi. Komunikace by měli být podélně ododněny vždy – významně to zkvalitňuje prostředí pro stabilitu podsypových vrstev. Zpevněné plochy obdobně jako komunikace mohou být nestabilní, pokud neodvedeme vodu z pokladních vrstev. U opěrných zdí je pak ododnění naprosto zásadní – bez něj je velký problém, kdy nasáklá zemina může narušit samotný objekt.

Způsob provedení odvodnění

Způsob samotného provedení by měl být postihnut v dokumentaci. Ale již výše jsem zmínil, že dokumentace může drenáže dokonce ignorovat. Ve své praxi jsem se setkal i s tím, že projektant ústně dával pokyny typu – zaryjte na rýč drenážní trubku zhruba okolo stavby.

Přitom právě způsob provedení má vliv na to, jestli bude odvodnění vůbec funkční. Je zajímavé, že při betonování a armování základových pasů nebo základových desek si málokdo dovolí cokoliv podcenit. Respektuje projektovou dokumentaci, má strach a vše dodrží – ba dokonce častokrát předimenzuje. Je to jasné bojí se o bezpeční. Ale drenáže jakoby byly podředné. Přitom správně provedená drenáže základových pasů je chrání a staticky významně stabilizuje konstrukci.

Základní pravidla, která je nutné dodržovat:

 • průměr drenážní trubky musí být dostatečný – použít ten správně nadimenzovaný průměr, který spolehlivě pojme předpokládané množství
 • drenážní trubka musí být uložena ve správném těženém kamenivu – vžil se pojem vyosévky. Frakce kamenival může být různá – zpravidla 11-22mm, ale zásadní je, že se musí jednat o těžené nikoliv ostrohranné kamenivo.
 • celý bal kameniva musí být při styku se zeminou ochráněn geotextilií. A to v celé ploše styku – není možné někde něco vynechat. Hlína pak prostoupí k drenážní trubce a ucpe otvory. Zruší tak bezezbytku její funkčnost.
 • Geotextílie musí být pevná – s vysokou gramáží. V zemi na ni bude působit velký tlak a šetři desetikoruny se nevyplácí. Optimální je gramáž 200 – 500 g/m2. Ze značek lze doporučit: geotextilie Izoltech, geotextilie Getex nebo geotextilie Mokrutex
 • pro zajištění delší odolnosti drenáže proti zanesení se doporučuje do geotextilie omotat i samotnou drenážní trubku nebo dnes je možné koupit drenážní trubku přímo s tímto filtrem z geotextilie.
 • umístění drenáže musí být u spodní hrany základových konstrukcí – nikdy ne výše, pak postrádá smysl
 • umístění drenáže komunikace a zpevněnych ploch musí být pod úrovní spodního podsypu. Voda musí být odvedena ze všech vrstev podsypu
 • na styku zásypového balu se zdivem nebo základovou konstrukí musí být umístěna nopová fólie. Ta zajistí odvětrání základové konstrukce. Vhodné jsou od výrobců Gutta, Lithoplast, Isodrain
 • dbejte na revizní přístup k odvodnění. Obecně platí, že na každých 50 m musí připadnout jedna revizní šachta. Ale i pokud máte výrazně méně než 50m, je vhodné jeden revizní přístup provést. Umožní vám pravidelné čištění, které je pro dlouhodobou funkčnost odovdnění nezbytné.

Ucelené systémy

Mnoho výrobců dnes nabízí ucelené – kompletní odvodňovací systémy. Tyto bývájí rozděleny i podle užití. Jako příklad můžeme uvést tyto výrobce:

Pipelife

 • Flexibilní drenážní systém z PVC
 • Drenážní šachty z PVC
 • Tuhé drenážní šachty Agrosil z PE
 • Tuhé drenážní trubky Agrosil z PE

Bohm

 • Drenážní trubky Korudrain
 • Drenážní trubky Korudrain KokosFiltr
 • Drenážní trubky Agrosil
 • Drenážní šachty Agrosil controller
 • Dřenážní šahty Conflur

Rehau

 • Drenážní trubky z PVC
 • Drenážní trubky Rauplen z PE
 • Drenážní šachty z PVC
 • Univerzální drenážní šachta z PE
Odvodnění – nepodceňujte drenáže!

Random Posts

Make a Comment