Srpen 15 2010

Jaký pórobeton? Ytong, H+H, Porfix nebo IFT?

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rozhodli jste se pro pórobetonové zdivo? Asi vám vyhovuje rychlost a jednoduchost zdění, nízká hmotnost a dobré tepelně izolační vlastnosti. Taky výsledný efekt je dobrý – rovná stěna bez nutnosti dalšího dorovnávání. Teď je na řadě výběr dodavatele. V oblasti pórobetnových přesných zdících tvárnic sice vévodí Ytong. Stal se dokonce synonymem pro tento zdící systém. A přestože je jeho nabídka nejširší, najdou svoje místo na slunci i další dodavatelé: H+H, Porfix nebo IFT.

Protože sortiment zdiva je poměrně široký, určíme klíč pro porovnávání. Jako nejpřehlednější se jeví porovnávání vždy stejné tloušťky zdiva. Z počátku budeme porovnávat jednotlivé tloušťky obvodového zdiva. Budeme se hodně soustředit na tepelně izolační vlastnosti, které jsou pro obvodové zdivo zásadní. Pokusím se zároveň zmapovat i ostatní vlastnosti. Závěrem porovnáme nosné i nenosné příčky v jednom balíku, neboť u příček netřeba tak detailně porovnávat tepelně izolační vlastnosti.

Zdivo tloušťky 50 cm (respektive 499 mm)

Ytong nabízí:

H+H nabízí:

 • H+H Greenblock

Porfix nabízí:

 • Porfix Plus P2-420
 • Porfix P3-520

IFT nenabízí v této tloušťce žádné tvárnice.

Z hlediska srovnání součinitele prostupu tepla vypadá pořadít takto:

 1. Ytong Theta, U=0,16
 2. Ytong Lambda, U=0,17
 3. Porfix Plus, U=0,17
 4. H+H Greenblock, U=0,18
 5. Porfix, U=0,20

Je evidentní, že oba produtky od Ytongu mají navrh. Ale není ten rozdíl tak velký, jak by se možná dalo čekat. H+H Greenblock se drží hned v zápětí. Tvárnice Porfix Plus vykazuje stejné hodnoty jako Ytong Lambda a dělí se tak o druhé místo.

Obecně dosažené hodnoty na úrovni 0,16 – 0,18 jsou skvělé a zdivo je tak předurčeno pro nízkoenergetické domy. Pokud se zaměříme na pevnost jednotlivých tvárnic, pak zjistíme, že Ytong Theta má pevnost v tlaku 1,8 N/mm2, zatímco Ytong Lambda, H+H Greenblock stejně jako Porfix plus mají pevnost v tlaku 2 N/mm2.  Porfix P3-520 má pak pevnost v tlaku 3 N/mm2 a je z hlediska pevnosti lídrem kategorie. Jedná se o běžný jev nepřímé úměrnosti mezi tepelně izolačními vlastnostmi a pevností zdiva.

Zdivo tloušťky 37,5 cm

Tento rozměr je pro obvodové zdivo z pórobetonu velmi typický. Proto i nabídka je velmi široká:

Ytong:

 • Ytong Lambda
 • Ytong P1,8-300
 • Ytong P2-400
 • Ytong P4-500

H+H:

 • H+H Greenblock
 • H+H Exclusive P2-400
 • H+H Exclusive P4-500
 • H+H Classic P1,5-400
 • H+H Classic P2-500

Porfix:

 • Porfix plus P2-420
 • Porfix P3-520

IFT:

 • IFT P2-550

Jak je vidět nejširší sortiment nabízí překvapivě H+H. Variabilita sortimentu se projevuje v různých třídách pórobetonu. Třídy jsou značny jako Px-y, kde x je pevnost v tlaku v N/mm2 a y je objemová hmotnost v kg na m3. Čím vyšší je x, tím má tvárnice větší pevnost a čím větší je y, tím je tvárnice těžší (což spolu logicky souvisí, že pro větší pevnost musí být větší hustota materiálu, tím pádem i hmotnost). Široká variabilita pevností je dobrá pro výběr vhodného zdiva. Není účelné používat zbytečně vysokou pevnost zdiva, protože čím vyšší pevnost a hustota materiálu, tím horší tepelně izolační vlastnosti. Proto velkou nabídku H+H lze hodnotit velmi pozitivně.

Na druhém místě v šíři nabídky je Ytong, následovaný Porfixem a IFT. Všechny značky nabízejí tvárnice ve variantách hladká (H), pero-drážka (PD) a pero drážka kapsa (PDK). Tyto varianty nemají vliv na technické vlastnosti zdiva, slouží spíše pro zjednodušení montáže. Proto je vůbec nebudeme zohdledňovat.

Pořadí dle součinitele prostupu tepla:

 1. Ytong P1,8-300, U=0,21
 2. Ytong Lambda, U=0,23
 3. Porfix plus P2-420, U=0,23
 4. H+H Greenblock, U=0,24
 5. H+H Classic P1,5-400, U=0,24
 6. Ytong P2-400, U=0,25
 7. Porfix P3-520, U=0,26
 8. H+H Exclusive P2-400, U=0,26
 9. Ytong P4-500, U=0,30
 10. H+H Exclusive P4-500, U=0,32
 11. IFT P2-550, U=0,35
 12. H+H Classic P2-500, U=0,37

Suvérenné nejlepší vlastnosti má Ytong P1,8-300. Což je tvárnice, která má nízkou pevnost – 1,8N/mm2, ale výborné tepelně-izolační vlastnosti. Mezi tvárnicemi o pevnosti v tlaku P2, neboli 2 N/mm2 vede Ytong Lambda následovaná Porfix Plus P2-420 a H+H Greenblock. H+H Classic s pevností 1,5 obsazuje sice skvělé páté místo, ale na úkor pevnosti, která je nejnižší ze všech tvárnic. Proto nepředstavuje optimální variantu. Výrobce IFT obsadil předposlední místo a jeho vlastnosti jsou horší, než mnohých tvárnic s vyšší pevností. Zajímavou variantou je Porfix P3-520 – nabízí průměrnou pevnost 3 N/mm2 (tedy mezi 2 a 4N/mm2) i průměrné tepelně izolační vlastnosti – obsadil střed pořadí. Proto by mohl být zajímavou kompromisní variantou.

Pokud zohledníme nejvyšší pevnost, tj. P4 – 4 N/mm2, pak nejlepší tepelně-izolační vlastnosti má Ytong P4-500 následovaný H+H Exclusive P4-500 – rozdíl je 0,02.

Celkově lze konstatovat, že Ytong vede v této kategorie bez ohledu na třídu pórobetonu.

Zdivo tloušťky 30 cm

Tento rozměr je pro obvodové zdivo z pórobetonu hraniční. V podstatě pro obytné domy málo použitelný. Fakticky je nutné takové zdivo hodně zateplit nebou použít například u nezateplené garáže či do výrobních a skladovacích prostor.

Ytong:

 • Ytong P2-400
 • Ytong P4-500

H+H:

 • H+H Exclusive P2-400
 • H+H Exclusive P4-500
 • H+H Classic P1,5-400
 • H+H Classic P2-500

Porfix:

 • Porfix plus P2-420
 • Porfix P3-520

IFT:

 • IFT P2-550

Nabídka je nyní skromější. Úplně zmizely prémiové řady Ytong Theta, Ytong Lambda a H+H Greenblock, což svědčí opravdu o tom, že se nejedná o typicky obvodové zdivo. Nejširší nabídku má opět H+H, který je nabízen ve dvou řadách Exclusive a Classic a čtyřech různých třídách pórobetonu. Porfix a IFT mají stejné zastoupení jako v předchozích kategoriích.

Srovnání Součinitelů prostupu tepla:

 1. Porfix plus P2-420, U=0,28
 2. Ytong P2-400, U=0,30
 3. H+H Classic P1,5-400, U=0,30
 4. Porfix P3-520, U=0,32
 5. H+H Exclusive P2-400, U=0,33
 6. Ytong P4-500, U=0,38
 7. H+H Exclusive P4-500, U=0,40
 8. IFT P2-550, U=0,44
 9. H+H Classic P2-500, U=0,46

Vítězem této kategorie je překvapivě Porfix plus, který nabízí o 0,02 lepší součinitel prostupu tepla než o druhé místo se dělící Ytong P2-400 a H+H Classic P1,5-400. U H+H Classic P1,5 platí to, co u předchozí kategorie – dobré tepelně izolační vlastnosti jsou na úkor pevnosti. Mezi tvárnicem s pevnosti P2 vede Porfix Plus následovaný Ytongem a H+H Exclusive. Tyto tvárnice spolu se zmíněným H+H Classic P1,5-400 a Porfixem P3-520 jako jediné plní normu pro součinitel prostup tepla, která je stanovena na hodnotu 0,35.

A jako již v předchozích kategoriích i zde se zajímavě umísťujě Porfix P3-520. Má velmi dobrou pevnost v tlaku – P3 a zároveň tepelně izolační vlastnosti jej řadí na 4. celkové místo. Opravdu zajímavá volba.

V pevných tvárnicích s pevností v tlaku P4 se nejlépe umístil Ytong P4-500 následovaný H+H Exclussive. IFT opět vykazuje slabé výsledky.

Vnitřní nosné zdivo tloušťky 25 cm a 20 cm

Nabídka je standardní:

Ytong:

 • Ytong P2-500, tl. 250 mm
 • Ytong P2-500, tl. 200 mm
 • Ytong P4-500, tl. 250 mm
 • Ytong P4-500, tl. 200 mm

H+H:

 • H+H Exclusive P2-400, tl. 250 mm
 • H+H Exclusive P4-500, tl. 250 mm
 • H+H Exclusive P2 -500, tl. 200 mm
 • H+H Classic P2-500, tl. 250 mm
 • H+H Classic P2-500, tl. 200 mm

Porfix:

 • Porfix P3-520, tl. 250 mm
 • Porfix P3-520, tl. 200 mm

IFT:

 • IFT P2-550, tl. 250 mm
 • IFT P2-550, tl. 200 mm

Vzhledem k tomu, že nezáleží na tepelných vlastnostech, můžeme srovnávat snad jen pestrost nabídky. Zde jsou srovnatelní Ytong a H+H. Obě značky nabízí tloušťku 250 mm v pevnostech P2 i P4. Ytong nabízí obě pevnostní třídy i pro tloušťku 200 mm – a to jako jediný. H+H má své dvě varianty Exclusive a Classic, které se liší kvalitou pórobetonu a tím i přesností tvárnic. Navíc nabízí variantu z pórobetonu o objemové hmotnosti 400 kg/m3, což je nejlehčí pórobeton v nabídce. Porfix opět nabízí třídu pevnosti P3, tedy jakýsi kompromis mezi běžnými třídami pevnosti P2 a P4. IFT má jen klasickou nabídku ve třídě pevnosti P2.

Ytong jako jediný nabízí třídu pevnosti P4, čímž má oproti ostatním výhodu. H+H na druhou stranu nabízí nejlehčí tvárnice, což snižuje náročnost zdění a množství přepravených hmot. Porfix opět jako jediný nabízí kompromis mezi třídami pevnosti – nelze tedy určit nejlepšího v kategorie – je to závislé na požadavku stavebníka. Snad jen IFT tradičně ničím nepřekvapuje.

Přesné příčkovky tlouštěk 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm a 150 mm

Nabídka příčkovek odpovídá třídám pórobetonu vnitřního nosného zdiva:

Ytong:

 • Ytong P4-500, tl. 50 mm
 • Ytong P2-500, tl. 75 mm
 • Ytong P2-500, tl. 100 mm
 • Ytong P2-500, tl. 125 mm
 • Ytong P2-500, tl. 150 mm

H+H:

 • H+H Exclusive P2-500, tl. 50 mm
 • H+H Exclusive P2-500, tl. 75 mm
 • H+H Exclusive P2-500, tl. 100 mm
 • H+H Exclusive P2 -500, tl. 125 mm
 • H+H Exclusive P2 -500, tl. 150 mm
 • H+H Classic P2-500, tl. 75 mm
 • H+H Classic P2-500, tl. 100 mm
 • H+H Classic P2-500, tl. 125 mm
 • H+H Classic P2-500, tl. 150 mm

Porfix:

 • Porfix P3-520, tl. 50 mm
 • Porfix P3-520, tl. 75 mm
 • Porfix P3-520, tl. 100 mm
 • Porfix P3-520, tl. 125 mm
 • Porfix P3-520, tl. 150 mm

IFT:

 • IFT P2-550, tl. 50 mm
 • IFT P2-550, tl. 75 mm
 • IFT P2-550, tl. 100 mm
 • IFT P2-550, tl. 125 mm
 • IFT P2-550, tl. 150 mm

Nabídka příčkovek je naprosto standardní. Jediný výrobce H+H nabízí dvě varianty – Classic a Exclusive. Rozdíl je zřejmý, varianta Exclusive je přesnější a připomíná kvalitou spíše Ytong, varianta Classic je méně přesná, klasická šedá tvárnice. Tento způsob nabízení je však sympatický, že umožňuje výběr mezi levnější a dražší variantou.

O pevnost tvárnic v podstatě nejde, takže srovnávat třídy pórobetonu nemá smysl – nejedná se o nosné zdivo. Proto můžeme konstatovat, že nabídka všech je totožná. Záleží pak na subjektivním posouzení, případně požadavkům na přesnost. Nejpřesnější jsou určitě Ytong a H+H exclusive.

Závěr

Určitě není žádoucí udělat nějaký jednoduchý závěr, že jeden výrobce je nejlepší. Rozhodně hodně záleží na požadavcích stavebníka a na konkrétním užití. Pak se při různých požadavcích vše může jevit různě. Závěry, které jsme schopni ale provést:

 1. Nejlepší tvárnicí tloušťky 50 cm je přesvědčive Ytong Theta

 2. Porfix plus tloušťky 50 cm má jen o málo horší tepelně izolační vlastnosti než Ytong Theta – je zajímavou variantou

 3. Nejlepší tepelně izolační vlastnosti mezi tvárnicemi tloušťky 37,5 cm má přesvědčivě Ytong P1,8-300

 4. Porfix Plus 37,5 cm má druhé nejlepší izolační vlastnosti po Ytong P1,8-300 a je na stejné tepelně izolační úrovni jako Ytong Lambda. Navíc má vyšší pevnost v tlaku

 5. Porfix Plus 30 cm má nejlepší tepelně izolační vlastnosti z tvárnic tloušťky 30 cm. Navíc Porfix Plus má lepší pevnost v tlaku než běžná konkurence.

 6. V tloušťce 25 cm je nabídka naprosto srovnatelná. Jen Ytong nabízí tvárnici třídy pevnosti v tlaku P4 jako jediný.

 7. Ve všech kategoriích byly hodně vyrovnané výsledky výrobců Ytong, Porfix (ve variantě Plus) i H+H Greenblock.

 8. Výrobce H+H nabízí velmi širokou nabídku, která je mnohdy širší než Ytong. Má tedy nejširší nabídku tvárnic.

 9. Ani v jedné z kategorií nebyl ničím vyjímečný či zajímavý výrobce IFT.

Související články

Comments:

(01) posted on Jaký pórobeton? Ytong, H+H, Porfix nebo IFT?

Make a Comment